Forskrift om gravplassvedtekter

Lokal gravplassmyndighet fastsetter vedtekter for gravplassene i kommunen. Lokal gravplassmyndighet er enten et organ i Den norske kirke eller kommunen. Vedtektene er forskrifter og omtales formelt sett som forskrift om gravplassvedtekter. Etter at gravplassmyndigheten har fastsatt gravplassvedtektene skal disse godkjennes av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Vedtekter kan først tre i kraft etter godkjenning og rett kunngjøring. 

Gravplassvedtektene vil ofte være mer detaljerte enn gravplassloven og gravplassforskriften, men vedtektene skal ikke være i strid med lover og forskrifter. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har utarbeidet et utkast til mal for forskrift om gravplassvedtekter. Forholdene som reguleres i vedtektene skal være so godt opplyst som mulig. Det er derfor viktig at gravplassmyndigheten gjør en god vurdering av det som reguleres. For mer om dette, se Gravplassveilederens omtale av forskrift om gravplassvedtekter

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark kan gi råd om bestemmelser og prosess når gravplassmyndigheten skal revidere gravplassvedtektene sine. Send epost til sfvtpost@statsforvalteren.no eller kontakt en av våre saksbehandlere. 

Utkast til mal er oppdatert pr. desember 2023. 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.