Koronaviruset (covid 19)

.

ONSDAG 03.02.2021 08:19, SIST ENDRA 03.03.2021 12:15

08.06.2021

Risikonivå 2

Samla risikonivå i fylket blir vurdert til risikonivå 2. Kommunane Larvik og Sandefjord vurderer risikonivået sitt til 3. Det blir rapportert om aukande smitta frå veke 21 til 22 frå Kviteseid kommune. Holmestrand rapporterer om mange med ukjent smittevei.


06.06.2021

Pålegger Sandefjord kommune å opprette karantenehotell

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har i dag pålagt Sandefjord kommune å inngå avtale med Oslofjord Convention Center om å etablere karantenehotellplasser for opptil 2400 personer.


02.06.2021

Statsforvaltaren tilrår at statlege tiltak i Grenland ikkje vidareførast, men vert forlenga for Larvik

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark gjennomførte i dag det faste møtet med alle kommunane i fylket. Vidareføring eller ikkje av statlege tiltak for Bamble, Porsgrunn, Skien og Larvik var sentralt i møtet.


02.06.2021

Samla risikonivå 3

Larvik vurderer risikonivået til 4 (utbreidd spreiing) medan risikonivået i Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Færder, Skien og Midt-Telemark er vurdert til 3 (aukande spreiing). 


26.05.2021

Uforandra risikonivå

Samla risikonivå for fylket er framleis på 3 – aukande spreiing. I  Sandefjord, Færder, Larvik og Midt-Telemark er risikonivået stigande.


20.05.2021

Anbefaling om videreføring av tiltaksnivå i deler av Grenland

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark anbefaler videreføring av nasjonale tiltak for kommunene Bamble, Porsgrunn og Skien frem til og med torsdag 3. juni. I tillegg forutsettes det at kommunene viderefører samordnede lokale tiltak tilsvarende.


19.05.2021

Samla risikonivå på 3

I Sandefjord, Færder, Larvik, Nome, Midt-Telemark og Hjartdal er risikonivået stigande. Holmestrand, Porsgrunn og Skien vurderer risikonivået til 4 (utbreidd spreiing) medan risikonivået i Tønsberg, Larvik, Bamble og Midt-Telemark er vurdert til 3 (aukande spreiing).


11.05.2021

Framleis aukande smittespreiing

Det samla risikonivået i fylket er framleis på nivå 3 - aukande spreiing. Men Holmestrand, Porsgrunn og Skien vurderer risikonivået til 4 – utbredd spreiing.


04.05.2021

Aukande smittespreiing i fleire kommunar i fylket

Sidan førre situasjonsrapport for ei veke sidan, har det samla risikonivået i fylket auka frå risikonivå 2 til 3 – aukande spreiing.


21.04.2021

Stort sett kontroll med smittesituasjonen

Kommunane vurderar sitt risikonivå som stabilt eller synkande. Samla risikonivå i fylket er vurdert til risikonivå 2 – kontroll med klynger.