Hvorfor jobbe i STAF?

Når du jobber i STAF, er du med på å forenkle og digitalisere hverdagen, både for ansatte hos statsforvalterne og for Norges innbyggere. Hos oss får du en meningsfull jobb i et moderne, framtidsrettet og inkluderende miljø. 

Publisert 23.01.2023


Hvorfor jobbe i STAF?

Statsforvalterens fellestjenester (STAF) jobber for et enklere møte med offentlige tjenester. Når du jobber i STAF er du med på å utvikle digitale løsninger som gir en enklere hverdag – både for de omtrentlig 2500 statsforvalteransatte og for Norges innbyggere.

Vi leverer tjenester og løsninger som støtter statsforvalternes samfunnsoppdrag, forkorter saksbehandlingstiden og vi er en pådriver for digitalisering. Når du jobber i STAF, er du med hele løpet når vi utvikler og forbedrer løsninger. Du får være med på det store digitaliseringsløftet i staten.

Jobb med oppgaver som er viktige for samfunnet

STAF gjør at statsforvalterne kan utføre sine oppgaver enda mer effektivt, og gir kommuner og innbyggere gode tjenester. Innovasjon og utvikling er sentralt i vårt arbeid. Hos oss får du bidra til å:

  • utvikle brukervennlige og trygge løsninger for statsforvaltere, kommuner og innbyggere
  • beskytte kritiske systemer og sensitive data om befolkningen
  • gi raskere og bedre dokumentforvaltning og sikre dokumentasjon for fremtiden
  • gjennomføre gode og bærekraftige anskaffelser 

Gode karrieremuligheter

STAF er en arbeidsplass der du får utvikle deg hele tiden, både kompetanse- og karrieremessig. Uansett hvilket fagområde du jobber med, får du varierte oppgaver og faglige utfordringer. I utviklingsarbeidet får du delta i hele utviklingsløpet, fra idéen oppstår til lansering.

Enten du har mange års erfaring eller er nyutdannet, får du delta på kurs, seminarer og samlinger som vil gi deg ny kunnskap. Når vi gjennomfører utviklingsprosjekt har vi med deltakere med forskjellige bakgrunner, slik at vi får god involvering og utviklingstempo. Å jobbe i STAF gir deg bredde og karriere få andre statlige eller private bedrifter kan sammenlikne med.

Godt arbeidsmiljø og trivelige kollegaer

Du vil også få et godt arbeidsmiljø med trivelige kolleger som tar deg godt imot. Vi har flere sosiale og faglige sammenkomster, både fysisk og på Teams, i løpet av året. I tillegg får du:

  • en fleksibel arbeidshverdag. Vi har fleksitidsordning som gir deg mulighet til å opparbeide avspaseringstimer, og sommer- og vintertid.  
  • to timer trening i arbeidstiden hver uke.
  • mulighet for hjemmekontor. I tillegg til å være en del av våre gode kontormiljøer, kan du jobbe hjemmefra to dager i uka. 

To kvinner og én mann sitter rundt bord i kantinen, hvor de drikker kaffe og spiser kake
To kvinner i sofagruppe og én mann i rullestol har en samtale og ler

Bilder: Bård Gudim/STAF