Rapportering for stangfiske i sjø

Miljødirektoratet har opprettet en rapporteringsløsning der du kan melde inn fangst av anadrom laksefisk fisket på stang i sjøen. Slik rapportering kan gi bedre kunnskap om hvor mye som fiskes på stang. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.07.2019

Sportsfiske etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen er etterhvert blitt svært utbredt. Det har tidligere ikke vært noen rapporteringsordning for dette fisket. Fra og med i år kan fiskere som fanger anadrom laksefisk på stang i sjøen rapportere dette inn på nettstedet Stangfiske i sjø.

https://stangfiskesjo.miljodirektoratet.no/default.aspx

Her kan du som fisker med stang eller håndsnøre i sjø registrere fangst av laks, sjøørret, sjørøye, regnbueørret eller pukkellaks. Det at fisken er anadrom, betyr at dette er ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet på næringssøk, og tilbake til ferskvann hvor fisken gyter. 

Rapportene som meldes inn vil bidra til å styrke forvaltningsens kunnskap om hvor mye som fanges på stang i sjøen.

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.