Rapportering for stangfiske i sjø

Miljødirektoratet har opprettet en rapporteringsløsning der du kan melde inn fangst av anadrom laksefisk fisket på stang i sjøen. Slik rapportering kan gi bedre kunnskap om hvor mye som fiskes på stang. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 11.07.2019

Sportsfiske etter laks, sjøørret og sjørøye i sjøen er etterhvert blitt svært utbredt. Det har tidligere ikke vært noen rapporteringsordning for dette fisket. Fra og med i år kan fiskere som fanger anadrom laksefisk på stang i sjøen rapportere dette inn på nettstedet Stangfiske i sjø.

https://stangfiskesjo.miljodirektoratet.no/default.aspx

Her kan du som fisker med stang eller håndsnøre i sjø registrere fangst av laks, sjøørret, sjørøye, regnbueørret eller pukkellaks. Det at fisken er anadrom, betyr at dette er ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet på næringssøk, og tilbake til ferskvann hvor fisken gyter. 

Rapportene som meldes inn vil bidra til å styrke forvaltningsens kunnskap om hvor mye som fanges på stang i sjøen.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.