Samarbeid Nav og barnevern

Dato:
20. oktober 2023 09:00 - 11:30
Stad:
Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
ansatte i Nav og barnevern

Retningslinjer for samarbeid mellom Nav og barnevern om barn og unge

Publisert 25.08.2023

Presentasjoner er nå lagt ut.

For at barn og unge, og deres familier skal få helhetlige tjenester er det viktig at ansatte i velferdstjenestene kjenner til hverandres oppgaver. Høsten 2023 arrangerer vi to webinarer til ansatte i Nav og barnevernet. Temaet i det første webinaret vil være Nav sine oppgaver i møte med barnefamilier og unge voksne, og temaet i det andre webinaret vil være samarbeid mellom Nav og barnevern om barn og unge.

Innhold:

  • Barnevernstjenesten og Nav sine oppgaver
  • Samarbeid og rett til samordnede tjenester
  • Taushetsplikt og opplysningsplikt
  • Samarbeidsavtaler
  • Erfaringer fra tilsynet om samarbeid i 2019 og eksempler fra saker og kommuner

Lenke til Teams fredag 20. oktober 

For informasjon og lenke til webinaret 29. september trykk her

Praktisk informasjon om webinaret:

  • Det er ikke påmelding, du deltar ved å trykke på lenken ovenfor på det aktuelle tidspunktet og må selv sette av tid i kalenderen
  • Er det noe du lurer på eller som er uklart om temaet så åpnes det for spørsmål på slutten av webinaret
  • Chatten vil være avslått under selve presentasjonen og slås på når det er anledning til å stille spørsmål
  • Vi ønsker fortrinnsvis at du rekker opp hånden, og slår på kamera og mikrofon og stiller spørsmålene selv muntlig
  • Funksjonene i Teams fungerer best om du er pålogget via PC, ikke mobil eller nettbrett

 

Dato:
20. oktober 2023 09:00 - 11:30
Stad:
Microsoft Teams
Arrangør:
Sosial- og barnevernavdelingen
Målgruppe:
ansatte i Nav og barnevern