Verktøy for verger

Fylkesmannens vergemålsenhet har samlet lenker til praktisk informasjon og opplæringer for verger. Vi anbefaler deg som verge å se nærmere på disse nettstedene.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 30.09.2020

Informasjonsvideoer for opplæring/veileding:

Vergegodtgjøring: https://www.vergemal.no/vergegodtgjoering.447460.no.html

Vergeregnskap: https://www.vergemal.no/vergeregnskap.447463.no.html

 

Informasjon, veileder og ressurser ved gjeldsproblemer

Nav Gjeldsrådgivning har egen gjeldsrådgivningstelefon, tlf. 55553339, og en chat-tjeneste, se lenke: https://www.nav.no/no/person/flere-tema/sosiale-tjenester/relatert-innhold/chat-med-oss-om-okonomiske-problemer

NAV har utarbeidet en Veileder for økonomisk rådgivning for ansatte i NAV. Denne ligger tilgjengelig på NAVs nettsider: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-kommunen/okonomisk-radgivning-og-gjeldsradgivning2/veileder-til-bruk-ved-okonomisk-radgivning

Lenke direkte til veilederen i pdf-format: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/samarbeid/for-kommunen/okonomisk-radgivning-og-gjeldsradgivning2/veileder-til-bruk-ved-okonomisk-radgivning/_/attachment/download/d4a8c9bf-9398-445e-88c0-2bb36aae3343:7c94b560f1a77c5c76e647e6fe3f116cb0115df0/veileder-okonomisk-radgivning-2017.pdf

Lenke til Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-06-13-724

Namsmannens (politiets) nettside om gjeldsordning, forliksråd, utleggsforretning, utkastelse av fast eiendom, tvangssalg, tvangsdekning m.m.: https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/

Statens innkrevingssentral sin nettside med informasjon om beregning av trekk i lønn/trygd: https://www.sismo.no/no/pub/tema/livsoppholdssatser

NAV Innkrevings nettside med informasjon om trekk i lønn/trygd: https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/oversikt-over-satser/livsoppholdssatser-nav-innkreving_kap

 

Lenker til skjema i vergemålssaker

Lenke til skjema for elektronisk innsending: https://www.vergemal.no/skjema.6081579-455913.html

Lenke til skjema for utskrift på papir: https://www.vergemal.no/skjema-for-utskrift.456975.no.html