Representant

Informasjon til deg som er representant for enslige mindreårige asylsøkere

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.02.2017

Her finner du informasjon som er viktig for deg som representant hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 17.11.2017

Instruks om å utsette iverksettingen av vedtak

UDI har mottatt instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet om å stoppe iverksetting av vedtakene for den aktuelle gruppen asylsøkere: Se Regjeringen.no


Publisert 09.10.2017

Informasjon fra UDI om assistert retur

UDI tilbyr assistert retur for enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan som har en tidsbegrenset tillatelse.


Publisert 15.09.2017

Ny versjon av kommunehåndbok EMA/EMF

IMDi har gitt ut en ny versjon av håndboken: http://www.imdi.no/globalassets/dokumenter/brosjyrer-og-ressurser/arbeid-med-enslige-mindrearige-asylsokere-og-flyktninger---en-handbok-for-kommunene.pdf


Publisert 07.09.2017

En representants oppgaver og ansvarsområde

Her finner du en oppdatering av endringer i regelverket. Hva er representantens oppgaver og ansvarsområde, samt grensen til Utlendingsdirektoratets omsorgsansvar. 


Publisert 25.08.2017

Informasjon fra UDI

Ny ordning for assistert retur av enslige mindreårige til Afghanistan og ny metode for aldersvurdering.


Publisert 21.08.2017

Leirbål-samling i august

Vi vil minne om at vi har satt av tid til en «Leirbål-samling» både i Arendal og i Kristiansand nå i august. Dette er en mulighet til å møte andre representanter/verger, og for å drøfte ulike problemstillinger som flere av dere møter på. Velkommen!


Publisert 26.06.2017

Assistert retur av enslige mindreårige til Afghanistan

Utlendingsdirektoratet (UDI) tilbyr nå enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan assistert retur gjennom en ny ordning.


Publisert 26.04.2017

Fagdagen 5. april 2017

Her finner du presentasjonene fra fagdagen.


Publisert 26.04.2017

Tidligere bosetting av enslige mindreårige med begrenset tillatelse i påvente av dokumentert identitet

Her er en gladnyhet for de mindreårige som har fått oppholdstillatelse med begrensinger på grunn av at identiteten ikke er dokumentert.


Publisert 08.03.2017

Regional EM-samling

UDI arrangerte EM-samling på Fevik 28.02.–01.03.2017. Her finner du presentasjonene.