Infoskriv 16. september 2021

  • Fagsamling skogbruk 21. oktober
  • Resultatkontroll 2020
  • Gårdskart-aktuelt 4/21

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.09.2021

Fagsamling skogbruk 21. oktober

Skogbrukets sommersamling for kommuner og næring ble dessverre avlyst tidligere i år grunnet Covid-19.

Nå satser vi på en utendørs høstsamling, så hold av 21. oktober.

  • Tema blir blant annet tidlig hogst ved Skogkurs.

Endelig program og påmelding kommer etter hvert.

Resultatkontroll 2020

Rapport om resultatkartleggingen i skogbruket 2020 er publisert på Landbruksdirektoratet nettside.

Kommunene har frist til 01.12 2021 for å gjennom føre årets resultatkontroll.

Lenke til skjema

Gårdskart-aktuelt 4/21

Mye nyttig informasjon i NIBIOs 4. utgave av Gårdskart-aktuelt.

Her kan du blant annet lese om:

  • Nytt kartlag i Gårdskart: arealtype myr.
  • Jordbruksareal som kan være ute av drift – oppdatert 2020.
  • Rutinebeskrivelse for AR5 er oppdatert.
  • AR5 i kartløsningene våre synkroniseres nå hver natt.
  • Arealtall fra jordregister er levert til Landbruksregister.

Lenke til Gårdskart-aktuelt – Nibio