Tiltak for å opprettholde matproduksjonen i tørken

Landbruks- og matdepartementet har kommet med noen unntak for 2023 i tilskuddsregelverket.

Publisert 28.06.2023

Dette er tiltakene:

  • Kornarealer som høstes som grovfôr eller beites kan likevel få arealtilskudd for korn.
  • Generell dispensasjon for krav om fôropptak på beite.
  • Grønngjødslingsarealer kan høstes til fôr eller beites.
  • Presisering av at man kan få RMP-tilskudd til «ingen jordarbeiding om høsten» ved såing av ettervekst innen 1. august.

Se artikkel på regjeringen.no

Landbruksdirektoratet har kommet med presiseringer i Rundskriv 2023/25.

Lenke til Landbruksdirektoratets side om tørke og mulig produksjonssvikt