Temadag – med søkelys på plansamordning

Dato:
20. mars 2024 10:00 - 14:45
Stad:
Arendal, hos Østre Agder Brannvesen på Stoa, Åsbieveien 33, 4848 Arendal
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Kommunene i Agder v/beredskapskoordinatorer, plankoordinatorer samt personell som jobber med skog, Kommunenes Sentralforbund, Agder fylkeskommune, Nkom, DSB, Statens vegvesen, Glitre Nett, DSB nødnett, Lyse nett, Telenor, Telia, ICE, IKT-Agder, Norges Bondelag Agderkontoret, AT Skog, Agder linjerydding, brannvesen (forebyggende), Sivilforsvaret, Statsforvalteren i Agder med respektive fagavdelinger
Påmeldingsfrist:
12. mars 2024 23:59

Om klimatilpasning, Kritisk Infrastruktur og Kritiske Samfunnsfunksjoner (KIKS), samarbeidsarenaer, bruk av kartløsninger, ekomportalen, systematikk for å realisere risikoreduserende tiltak.

Publisert 27.02.2024

Kommunalt ROS-arbeid har pågått i snart 30 år.

  • Hvorfor brukes ikke kommunal ROS ved planlegging av KIKS? Hvorfor ligger KIKS på feil sted i forhold til klimapåkjenningene?
  • Hvorfor spør ingen om å få se kommunal ROS?
  • Hvorfor finner ikke aktørene hverandre på en bærekraftig og fremtidsrettet måte?
  • Hvilke verktøy og erfaringer finnes som kan hjelpe oss til å komme videre?
Dato:
20. mars 2024 10:00 - 14:45
Stad:
Arendal, hos Østre Agder Brannvesen på Stoa, Åsbieveien 33, 4848 Arendal
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Kommunene i Agder v/beredskapskoordinatorer, plankoordinatorer samt personell som jobber med skog, Kommunenes Sentralforbund, Agder fylkeskommune, Nkom, DSB, Statens vegvesen, Glitre Nett, DSB nødnett, Lyse nett, Telenor, Telia, ICE, IKT-Agder, Norges Bondelag Agderkontoret, AT Skog, Agder linjerydding, brannvesen (forebyggende), Sivilforsvaret, Statsforvalteren i Agder med respektive fagavdelinger
Påmeldingsfrist:
12. mars 2024 23:59