Webinarer - boligsosialt arbeid - rus og psykisk helse

Dato:
9. november 2023 09:00 - 11:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Husbanken
Målgruppe:
Alle i Agder, Vestfold og Telemark som arbeider innenfor:· NAV· boligsosialt arbeid· kommunalt planarbeid· sosialt arbeid· barneverntjenesten· flyktningtjenesten· frivillige og brukerorganisasjonerhelse- og omsorgstjenesten

Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og Husbanken sør inviterer til webinarer høsten 2023 - Torsdag  9. November: Tema er rus og psykisk helse

Publisert 15.08.2023

Torsdag 9. November: Tema er rus og psykisk helse

 

Gi innsikt i ulike tilnærminger for å hjelpe ulike målgrupper til å få et trygt og varig hjem – ny kunnskap, kompetanse- og erfaringsutveksling på tvers av fagområder.

Vi vil få innlegg fra kompetansemiljø og kommuner som har gjort seg erfaringer i det boligsosiale arbeidet.

 

09.00 – 09.05

Velkommen ved Siv Kløvfjell, seniorrådgiver i Husbanken sør

09.05 – 09.40

FACT ung – Arendal

v/Ørjan Fossheim. Enhetsleder, Arendal kommune, Livsmestring

09.40 – 09.50

Pause

09.50 – 10.10

Fra sykehuset som døgnpasient til leietaker i kommunal bolig

v/Bjarte Austvik, Enhetsleder Livsmestring, Kristiansand kommune

10.10 – 10.45 

Livet på Jegersberg gård – En presentasjon

v/Tina Bierud Hansen. Enhetsleder Jegersberg gård og

Karoline Rimestad Falstad. Mentor/Inntak og informasjonsansvarlig, Jegersberg gård

 

Webinarene er gratis.

 

Dato:
9. november 2023 09:00 - 11:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder, Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, Husbanken
Målgruppe:
Alle i Agder, Vestfold og Telemark som arbeider innenfor:· NAV· boligsosialt arbeid· kommunalt planarbeid· sosialt arbeid· barneverntjenesten· flyktningtjenesten· frivillige og brukerorganisasjonerhelse- og omsorgstjenesten