Temadag om kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner - økt robusthet, samhandling og muligheter i Setesdal – 23. oktober 2023

Dato:
23. oktober 2023 09:30 - 15:00
Stad:
Revsnes hotel, Byglandsfjord
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Kraft- og ekomleverandører i Setesdal, Glitre Nett, Nkom, DSB nødnett, Lyse nett, Telenor, Telia, Agder fylkeskommune, Statens vegvesen, Kommunenes Sentralforbund, IKT-Agder, Setesdal regionråd, kommunene v/ ordfører, kommunedirektør, beredskapskoordinatorer, plankoordinatorer, samt personell som jobber med skog, Norges Bondelag Agderkontoret, AT Skog, Agder linjerydding, brannvesen (forebyggende), Statsforvalteren i Agder med respektive fagavdelinger.

KIKS i Setesdal gror noen steder under i skog – noen steder henger trærne over linjene og fiber – resultatene etter kraftige snøvintrer er enda ikke ryddet opp i og det øker sanseligheten for nye brudd.

Publisert 30.08.2023
  • Setesdal ligger høyt på statistikken over fiberbrudd
  • Fiber fra Stavanger til Oslo over Suleskare kan gi nye muligheter dersom infrastrukturen i Setesdal kan ivareta robusthet og nye konkurransefordeler
  • Kan fiber og kraft finne nye og sikrere løsninger dersom man møtes og får oversikt over sårbarhet og muligheter? Hvordan bør dette arbeidet organiseres for å få fremdrift og helhetlige løsninger
  • Hele Agder er avhengig av kraft og ekom for å nå forventningene om digitalisering og utvikling. Hvordan skal vi få dette til? Kan Setesdal bli eksempel for resten av Agder og en pilot i ekom og kraft oppfølgingen til NKOM?

Økonomi:

Setesdal Regionråd dekker lunsj. Øvrige utgifter dekkes av den enkelte.

Møteleder:

ass. fylkesberedskapssjef Dag Auby Hagen

Forberedelser:

Se elektronisk foredrag om Skogrydding – den store fremtidsutfordringen i Agder (lenke>)

Se også:

Påmelding:

Følg denne lenken til påmeldingsskjema >

Frist: 2. oktober 2023

Vis meir

Dato:
23. oktober 2023 09:30 - 15:00
Stad:
Revsnes hotel, Byglandsfjord
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Kraft- og ekomleverandører i Setesdal, Glitre Nett, Nkom, DSB nødnett, Lyse nett, Telenor, Telia, Agder fylkeskommune, Statens vegvesen, Kommunenes Sentralforbund, IKT-Agder, Setesdal regionråd, kommunene v/ ordfører, kommunedirektør, beredskapskoordinatorer, plankoordinatorer, samt personell som jobber med skog, Norges Bondelag Agderkontoret, AT Skog, Agder linjerydding, brannvesen (forebyggende), Statsforvalteren i Agder med respektive fagavdelinger.