Kommunesamling landbruk 2023

Dato:
24. oktober 2023 09:00 - 17:00
Stad:
Vigeland Hovedgård, Vennesla
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ansatte i kommunal landbruksforvaltning

Statsforvalteren ønsker kommunal landbruksforvaltning velkommen til Vennesla 24. oktober.

Publisert 21.09.2023

Program

Kl. 09.00–09.30: Frammøte. Kaffe, frukt og rundstykker. Velkommen.

Kl. 09.30–11.30      

  • Det grønne skiftet og kampen om arealene, v/Gro Sandkjær Hansen, forsker/professor i statsvitenskap ved OsloMet / NMBU. (Digitalt foredrag.)

  • Arealbruk, arealbruksendringer og skog – LULUCF (land use, land use change, forestry), v/Simon Thorsdal, direktør for bærekraft og samfunnskontakt i AT skog.

  • Landbruket i Ukraina, v/praktikant Nataliia Gerasymenko, Statsforvalteren i Agder

Kl. 11.30: Lunsj

Kl. 13.00–17.00: Utferd til Stallemo og Tjomsås.

  • Hogst i felt med gravminner og skjøtselsplan med beite. Landbruksveier, bl.a. over myr. Kartlenke – vei

  • Besøk hos Ytre Hægeland gård – Gårdssysleriet er avlyst.
    Vi skal i stedet besøke Vidar og Gudbjørg Løvdal, Tjomsås som driver med melkeku, ammeku og sau. De har nylig kjøpt en institusjon på Øvrebø – Lovisenlund. Frammøte der, adr. Lie 30, Øvrebø, kl. 15.

Praktisk informasjon

Kommunen faktureres kr 650 per person i etterkant av samlingen.

Påmeldingsfrist er utløpt.

Dato:
24. oktober 2023 09:00 - 17:00
Stad:
Vigeland Hovedgård, Vennesla
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ansatte i kommunal landbruksforvaltning

Kontaktpersonar