Fagdager - kvalifiseringsprogrammet i Nav

Dato:
5. juni 2023 10:00 - 6. juni 2023 14:30
Stad:
Dyreparken Hotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ledere og ansatte i Nav som arbeider med kvalifiseringsprogrammet

Statsforvalteren i Agder inviterer til to-dagers samling om kvalifiseringsprogrammet i Nav.

Publisert 16.05.2023

Fagdagene vil holdes 5 - 6. juni 2023 på Dyreparken hotell i Kristiansand. Det er ønskelig at alle Nav-kontor i Agder er representert, og det vil om nødvendig gjøres prioritering i forhold til fordeling av plasser. Samlingen er gratis. Deltagere dekker egen reise.

 

Program 5.juni 2023

10.00 - 10.30 Velkommen fra Statsforvalteren

  • Status og utfordringer, samfunnsoppdraget

10.30 - 12.30 Ungdomsgaratien

  • Gjennomgang av forskriften
  • Hva betyr den nye garantien for kommunene og Nav?
  • Erfaringer med tiltak for ungdom, NAV Lister
  • Erfaringsdeling

12.30 - 13.30 Lunsj

13.30 - 16.30 Verktøykassa

  • Presentasjon av nytt verktøy i arbeidet med Kvalifiseringsprogrammet, Arbeids- og velferdsdirektoratet v/Elisabeth Munch Ellingsen og Ilirjana Neziri og Christine Sjøholm, prosjektmedarbeidere NAV.

16.30 - 16.45 Kort oppsummering og introduksjon av dag 2

 

Program 6.juni 2023

09.00 - 11.30 Erfaringsdeling omkring verktøykassen og de gode eksempler fra praksisfeltet.   

  • Gruppearbeid og faglig refleksjon fortsetter
  • Faglig forum for kvalifiseringsprogrammet, forventninger og roller
  • Statsforvalterens erfaringer med tilsyn og klagesaker.

11.30 - 12.00 Ny felles velferdslovgivning og Kvalifiseringsprogrammet

12.00 - 12.30 Økonomisk rådgivning og kvalifiseringsprogrammet

  • Oppsummering og avslutning

12.30 - 13.30 Lunsj 

 

Det tas forbehold om endringer i programmet

Påmeldingsskjema

Dato:
5. juni 2023 10:00 - 6. juni 2023 14:30
Stad:
Dyreparken Hotell
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ledere og ansatte i Nav som arbeider med kvalifiseringsprogrammet