Kristiansandskonferansen 2023

Dato:
15. mars 2023 08:30 - 15:00
Stad:
Kilden teater- og konserthus
Arrangør:
Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt, Statsforvalteren i Agder, Kristiansand kommune
Målgruppe:
Målgruppen er kommuner, nødetater, Sivilforsvaret, Forsvaret, frivillige organisasjoner, industrivernpliktige bedrifter og andre virksomheter, aktører og enkeltpersoner med beredskapsinteresse og -oppgaver på Sørlandet.

Totalberedskap er tema for den tiende utgaven av Kristiansandskonferansen. Hovedhensikten med konferansen er å utvide og styrke beredskapsnettverket i regionen. Nå kan du melde deg på!

Publisert 03.02.2023

Årets konferanse gjennomføres 15. mars i Kilden i Kristiansand. Kristiansandskonferansen skal være et møtested for samfunnssikkerhet på Sørlandet. Konferansen ble arrangert første gang i april 2013.

Det er initiativtakernes erfaring at det gjensidige kjennskapet mellom beredskapsaktørene i regionen kan bli enda bedre enn det er i dag. Det er synergieffekter å hente både i risiko- og sårbarhetsanalyser, planarbeid og øvelser som er verdifulle å spille på den dagen noe går galt. Gjennom øvelser og daglig kontakt ser vi at det er et forbedringspotensial i det å knytte tettere kontakt med andre beredskapsaktører og det er et mål at konferansen skal bidra til dette. Det er også vårt håp at de beredskapsaktørene i regionen som i dag føler seg «litt alene» kan bruke konferansen til å knytte kontakter med andre aktører i beredskapsmiljøet.

For første gang siden 2. verdenskrig har et land invadert et annet land i Europa. Mange spør seg «hva hvis dette hadde skjedd i Norge – er vi forberedt?» Det er igjen fokus på samfunnets totale beredskap. Årets konferanse gjennomføres under tittelen «Er Sørlandet forberedt – totalberedskap i et regionalt perspektiv». Vi ønsker å sette fokus på forskjellige sider ved den regionale totalberedskapen gjennom orienteringer fra personer og aktører som har sentrale roller nasjonalt og regionalt.

Lenke til programmet

Priser

Konferanseavgift er kr 700.
Frivillige i beredskapsorganisasjoner og Sivilforsvarets tjenestepliktige i uniform betaler kr 225. Deltakere som er ansatte i frivillige beredskapsorganisasjoner faktureres for full konferanseavgift.
Konferansen er gratis for studenter.

Påmelding

Påmelding og betaling skjer via denne lenken:

Påmelding Kristiansandskonferansen

Vi ses på Kristiansandskonferansen!

Dato:
15. mars 2023 08:30 - 15:00
Stad:
Kilden teater- og konserthus
Arrangør:
Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt, Statsforvalteren i Agder, Kristiansand kommune
Målgruppe:
Målgruppen er kommuner, nødetater, Sivilforsvaret, Forsvaret, frivillige organisasjoner, industrivernpliktige bedrifter og andre virksomheter, aktører og enkeltpersoner med beredskapsinteresse og -oppgaver på Sørlandet.