Grunnkurs i motiverende intervju

Dato:
31. oktober 2022 09:30 - 1. november 2022 15:30
Stad:
Scandic Sørlandet, Kristiansand
Arrangør:
Nav Arendal og Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Veiledere ved Nav-kontor i Agder som har brukerkontakt/oppfølgingsarbeid.

Statsforvalteren i Agder arrangerer kurs i motiverende intervju, i samarbeid med Nav Arendal.

Publisert 21.09.2022

Kurset går over to samlinger og vil gi deltakerne grunnleggende kunnskap og praktisk øvelse i de sentrale områdene innen Motiverende Intervju; metodikkens grunnleggende holdning, reflekterende lytting, spørsmålsstilling, bekreftelse, oppsummering. Det vil også være fokus på å fremkalle og forsterke argumenter for endring, møte motstand, forståelse for endringsprosess og utforske ambivalens. I tillegg vil deltakerne få kjennskap til empiri og forskning på effekten av metoden.

  • Grunnleggende holdning i Motiverende Intervju, klientsentrert kommunikasjon med fokus på oppsummeringer, åpne spørsmål,  refleksjoner og bekreftelser
  • Diverse strategier: Meny/agenda, informasjon i dialog, ambivalensutforskning
  • Å håndtere motstand, mer om å forsterke endringsargumenter, planlegging.
  • Kursbevis gis etter endt kurs.
  • Kurset består av teori, demonstrasjoner, praktiske øvelser, mulighet til å erfare hvordan metodikken fungerer, og rollespill med fokus på samtalemetoden.

Les gjerne om metoden på Helsedirektoratets sider: Motiverende intervju som metode - Helsedirektoratet

 

Kurset gjennomføres ved Scandic Sørlandet, Kristiansand (ved Dyreparken).

Første samling: mandag 31. oktober til tirsdag 1. november 2022. Fremmøte kl.9:30

Andre samling: tirsdag 29. november 2022. Fremmøte kl.9:30

Tiden mellom første og andre samling er tiltenkt en øvelsesperiode for å få metoden ‘under huden’.

Samlingene er gratis, med bindende påmelding. Avmelding etter fristen eller manglende oppmøte, vil bli fakturert.

Antall deltagere er begrenset. For de veilederne som får tilbud, så gjelder det for begge samlingene. Dette innebærer måltider og overnatting på hotellet for første samling. Reise til og fra kurset dekkes av den enkelte enhet.

Påmeldingsfrist: 14.oktober 2022. Eventuelle spørsmål kan rettes til leonard.khox@nav.no.

Skjema for påmelding

Ønsker overnatting 31.10-1.11
Deltar på middag 31.10
Dato:
31. oktober 2022 09:30 - 1. november 2022 15:30
Stad:
Scandic Sørlandet, Kristiansand
Arrangør:
Nav Arendal og Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Veiledere ved Nav-kontor i Agder som har brukerkontakt/oppfølgingsarbeid.

Kontaktpersonar