NB! Konferansen er avlyst Fag- og erfaringskonferansen 2021 Konferansen er avlyst

Dato:
2. desember 2021 10:00 - 3. desember 2021 14:00
Stad:
Scandic Sørlandet, Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ansatte og ledere i sosiale tjenester i NAV, ansatte og ledere i kommunale oppfølgingstjenester rus og psykisk helse, representanter for bruker- og pårørende organisasjoner. ansatte og ledere i spesialisthelsetjenesten

NB! Konferansen er avlyst.

Statsforvalteren i Agder i samarbeid med Praxis Sør ønsker velkommen til Fag- og erfaringskonferansen 2021.

Publisert 06.10.2021

Endelig har vi igjen muligheten til å samle ansatte, ledere og bruker- og pårørende representanter til fag- og erfaringskonferanse. I år har vi valgt å fokusere på erfaringskompetanse og recoverybaserte praksiser.

Som tidligere vil konferansen også i år presentere ulike lokale utviklingsprosjekter i fra Agder og gi faglig påfyll hvor vi går litt mere i dybden. I år har vi vært så heldige å få med Arne Holte som vil gi oss sine perspektiver på hvor og hvordan tjenestene bør ha sitt fokus og rette sin innsats.

For program og nærmere presentasjon av hovedforedragsholder, se lenken til høyre.

Konferansen, middag og overnatting er gratis. Påmelding er derfor bindende. Ved manglende oppmøte vil det faktureres egenandel på kr. 1500.- pr deltaker.

Det er begrenset antall plasser og det er i utgangspunktet førstemann til mølla prinsippet som gjelder ved påmelding. Vi forbeholder oss likevel retten til å fordele plasser med bakgrunn i et ønske om geografisk spredning og spredning mellom virksomheter.

Påmeldingsfrist: 20.oktober

 

Dato:
2. desember 2021 10:00 - 3. desember 2021 14:00
Stad:
Scandic Sørlandet, Kristiansand
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Ansatte og ledere i sosiale tjenester i NAV, ansatte og ledere i kommunale oppfølgingstjenester rus og psykisk helse, representanter for bruker- og pårørende organisasjoner. ansatte og ledere i spesialisthelsetjenesten