Regionalt fagtorg 2021 - Agder

Dato:
19. oktober 2021 09:00 - 15:00
Stad:
Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand
Arrangør:
Statsped og Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Barnehage- og skoleansvarlige i kommuner og fylkeskommuner, PPT, rektorer, styrere, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger og andre i laget rundt barn og elever med særskilte behov.
Påmeldingsfrist:
10. oktober 2021 00:00

Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring hvordan bygge bro mellom spesialpedagogisk og allmennpedagogisk kompetanse for å lykkes med inkludering. 

Publisert 16.06.2021

Tema for fagtorgene er nært knyttet til kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Det vil bli presentert faglige smakebiter som viser hvordan god bruk av spesialpedagogisk kompetanse kan bidra til utvikling av inkluderende barnehager og skoler.  

 

Praktiske spørsmål om påmelding tas med Åse Engeland, kurs@statped.no.

 

Dato:
19. oktober 2021 09:00 - 15:00
Stad:
Scandic Kristiansand Bystranda, Østre Strandgate 74, 4608 Kristiansand
Arrangør:
Statsped og Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Barnehage- og skoleansvarlige i kommuner og fylkeskommuner, PPT, rektorer, styrere, lærere, barnehagelærere, spesialpedagoger og andre i laget rundt barn og elever med særskilte behov.
Påmeldingsfrist:
10. oktober 2021 00:00