Gode tjenester til utviklingshemmede – Kommunens ansvar for tjenester til utviklingshemmede

Dato:
8. september 2021 12:00 - 28. oktober 2021 14:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Overordna faglig ansvarlige i kommunene, Alle ansatte i tjenestene og OFA-ene
Påmeldingsfrist:
2. september 2021 23:59

Statsforvalteren i Agder inviterer, i samarbeide med Sørlandet sykehus, seksjon for voksenhabilitering til webinar-rekke høsten 2021

Publisert 09.08.2021

Gode tjenester til utviklingshemmede – bruk av tvang og makt

Seminarene gjennomføres fra 12.00 – 14.00 på følgende datoer:

Dato

Tema

Målgruppe

08.09.2021

Kommunens ansvar for tjenester til utviklingshemmede

Tema vil være:

-          Hva ligger i rollen som OFA

-          Om kapittel 9-vedtak

-          Kompetansekrav

Overordna faglig ansvarlige (OFA) i kommunene

29.09.2021

Vergemål

Alle ansatte i tjenestene og OFA-ene

13.10.2021

Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 4A og helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 -

herunder tema om samtykkekompetanse

Alle ansatte i tjenestene og OFA-ene

28.10.2021

Gjennomgang av vedtaksmalen for vedtak om bruk av tvang og makt, herunder HAVOs rolle, nytt tiltak i vedtaksperioden og pårørendesamarbeid

Alle ansatte i tjenestene og OFA-ene

 

Påmeldingsfrist for alle webinarene er 2. september

Påmelding

Jeg ønsker å delta følgende datoer
Dato:
8. september 2021 12:00 - 28. oktober 2021 14:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder
Målgruppe:
Overordna faglig ansvarlige i kommunene, Alle ansatte i tjenestene og OFA-ene
Påmeldingsfrist:
2. september 2021 23:59

Kontaktpersonar