Kristiansandskonferansen 2021

Dato:
20. april 2021 09:00 - 12:30
Stad:
Digital plattform
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder, Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt og Kristiansand kommune
Målgruppe:
Kommuner, nødetater, Sivilforsvar, Forsvar, frivillige organisasjoner, industrivernpliktige bedrifter og andre virksomheter, aktører og enkeltpersoner med beredskapsinteresse og oppgaver på Sørlandet
Påmeldingsfrist:
15. april 2021 15:00

Samfunnssikkerhetsmeldingen i et regionalt perspektiv er tema for den åttende utgaven av Kristiansandskonferansen.

Publisert 22.03.2021

Kristiansandskonferansen skal være et møtested for samfunnssikkerhet på Sørlandet. Målgruppen er kommuner, nødetater, Sivilforsvaret, Forsvaret, frivillige organisasjoner, industrivernpliktige bedrifter og andre virksomheter, aktører og enkeltpersoner med beredskapsinteresse og -oppgaver på Sørlandet. Konferansen ble arrangert første gang i april 2013.
 
Hovedhensikten med konferansen fra 2013 til 2019 har vært å utvide og styrke beredskapsnettverket i regionen og vårt inntrykk er at den har bidratt til det. Situasjonen i dag er imidlertid slik at en fysisk konferanse med mulighet for nettverksbygging blir vanskelig. Vi har derfor valgt å gjennomføre en digital Kristiansandskonferanse i 2021. Kristiansandskonferansen bidrar også til kompetanseheving og bevisstgjøring, og i 2021 får det bli hovedhensikten med konferansen. Så lever vi i et sterkt håp om at vi i 2022 er tilbake med en fysisk konferanse der nettverksbyggingen nok en gang får en sentral plass. 
 
I oktober 2020 ga regjeringen ut Stortingsmelding nr. 5 (2020-21) – Samfunnssikkerhet i en usikker verden – og under tittelen «Et regionalt blikk på den nye samfunnssikkerhetsmeldingen» ønsker vi å se litt på hva dette betyr for oss på Agder. I samfunnssikkerhetsmeldingen vil regjeringen prioritere forebyggende arbeid mot uønskede hendelser. Særlig rettes oppmerksomheten mot syv områder: 1) covid-19 pandemien, 2) sivilt-militært samarbeid og totalforsvaret, 3) forebyggende nasjonal sikkerhet, 4) digital sikkerhet, 5) sammensatte trusler, 6) forebygging og beredskap lokalt og regionalt, 7) forebygging, beredskap og redningstjeneste i våre nordlige havområder. Vi har invitert foredragsholdere med sentrale stillinger eller med erfaring fra nyere hendelser til å belyse hva samfunnssikkerhetsmeldingens syv satsningsområder har å si for Agder.
 
Kristiansandskonferansen 2021 er gratis. 
 
 
Dato:
20. april 2021 09:00 - 12:30
Stad:
Digital plattform
Arrangør:
Statsforvalteren i Agder, Vest-Agder sivilforsvarsdistrikt og Kristiansand kommune
Målgruppe:
Kommuner, nødetater, Sivilforsvar, Forsvar, frivillige organisasjoner, industrivernpliktige bedrifter og andre virksomheter, aktører og enkeltpersoner med beredskapsinteresse og oppgaver på Sørlandet
Påmeldingsfrist:
15. april 2021 15:00