Webinar -Hva kan vi lære av covid-19-utbrudd i en omsorgsbolig?

Dato:
11. desember 2020 10:00 - 11:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Ansatte og leder i kommunale omsorgsboliger

På WEBINARET deltar Kristiansand kommune og forteller om erfaringer og hva de har lært etter covid-19-utbrudd i en av deres samlokaliserte omsorgsboliger.

Publisert 07.12.2020

Det har vært stort arbeidspress og mange tiltak for å hindre covid-19-smitte i kommunenes samlokaliserte boliger med heldøgns omsorg. De med heldøgns pleie- og omsorgstjenester er ofte mer utsatt en befolkningen for øvrig, og tjenestene ytes i brukernes/pasientens egne hjem.

I Kristiansand har det vært et smitteutbrudd som har resultert i en grundig ROS-analyse. Kommunen har gjort forskjellige tiltak og evaluert innsatsen.

Fylkesmannen har blitt informert av kommunen underveis. Vi er imponert over den innsatsen som er gjort, og mener at dette kan ha stor overføringsverdi til andre som ennå ikke har opplevd det voldsomme trykket det er å få smitten inn. Vi understreker at dette kan skje for alle

Enhetsleder Ingjerd Jørgensen og avdlingsleder Elin Lode fra Kristiansand kommune deltar på webinaret for å dele deres erfaringer med covid-19-utbruddet. Det blir anledning til å stille spørsmål.

Følgende tema vil bli belyst:

  • Er kunnskapen om smittevern i tjenesten god nok hos de som yter tjenester i omsorgsboliger?
  • Følges smittevernrutinene opp lokalt?
  • Opplæringspakker
  • Oversikt over brukernes kontakter
  • Brukes smittevernutstyret riktig?
  • Adskillelse av lokalene (rene/skitne soner)
  • Bemanning når personalet smittes/settes i karantene
  • Testing og smittesporing
  • Toalett og avfallshåndtering
  • Gjennomføring og sikring av tiltak: internkontroll

Webinaret foregår på TEAMS, det er ingen påmelding til webinaret - for å delta bruk følgende lenke:

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

 

Join with a video conferencing device

416417760@t.plcm.vc

Video Conference ID: 122 763 873 9

 

Alternate VTC dialing instructions

 

Dato:
11. desember 2020 10:00 - 11:00
Stad:
Webinar
Arrangør:
Fylkesmannen i Agder
Målgruppe:
Ansatte og leder i kommunale omsorgsboliger