Statsforvalteren i Agder inviterer til innspillsmøter

Statsforvalteren i Agder har fått i oppdrag av Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) å utrede deling av Kristiansand kommune. Vi inviterer nå relevante aktører til å legge frem sitt syn på en eventuell deling. 

Publisert 16.09.2022

Vi skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag om konsekvensen av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner, som følger grensene til de tidligere kommunene Søgne, Sogndalen og Kristiansand slik de var før sammenslåingen.

I forbindelse med kunnskapsgrunnlaget Statsforvalteren skal utarbeide, ønsker vi å innhente informasjon gjennom innspillsmøter. Til innspillsmøtene vil vi invitere relevante aktører til å legge frem sitt syn på en eventuell deling av Kristiansand kommunen. Vi vil benytte informasjonen fra innspillsmøtene til å utarbeide kunnskapsgrunnlaget, i tillegg til intervjuer og annen dokumentasjon vi har.

Statsforvalteren ønsker særlig å høre barn og unge, tillitsvalgte, aksjonsgrupper, næringsliv og frivillige organisasjoner.

Representanter for andre relevante interessegrupper og aktører kan også melde seg på. Det settes av en møtetid på om lag 20 minutter for hver aktør/interessegruppe som melder seg på, for enkelte vil vi beregne lengre tid. Det er anledning til å stille med inntil 5 personer for å representere gruppen.

Det vil bli gjennomført tre innspillsmøter i forskjellig deler av kommunen:

  • Tirsdag 27. september Familens hus/innbyggertorget, Songdalen
  • Onsdag 28. september på Tangvall rådhus, Søgne
  • Torsdag 29. september i Rådhuskvartalet, Kristiansand

Vi vil sette pris på å få overlevert en kort skriftlig oppsummering av aktørenes synspunkter. Det kommer ikke til å bli skrevet referat fra møtene. Listen over påmeldte vil være offentlig.

Det vil ikke være anledning for publikum til å være med i de enkelte møtene. For å sikre åpenhet i prosessen vil vi legge til rette for at pressen kan være tilstede og referere.

Frist for påmelding er 22. september. 

Meld deg på her >

Påmeldte vil få tilsendt informasjon på e-post om oppmøtetidspunkt.

Skulle det bli for mange aktører som melder seg til innspillsmøtene, tar vi forbehold om at vi må høre noen av de påmeldte på et senere tidspunkt.

Velkommen!

Skriftlige innspill

Det er også anledning for berørte aktører til å sende oss skriftlige innspill dersom en heller foretrekker det. Send henvendelsen da enten til vår e-post: sfagpost@statsforvalteren.no eller vår postadresse: Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal. Merk oversendelsen “Utredning deling Kristiansand”.

For at vi skal kunne dra nytte av innsendte innspill til kunnskapsgrunnlaget, må disse være sendt oss innen 28. oktober 2022.