Kunnskapsgrunnlaget offentligjøres 18. januar 2023, kl 17:00

Kunnskapsgrunnlaget publiseres med en lenke på vår hjemmeside, og blir samtidig oversendt Kristiansand kommune.

Publisert 03.01.2023

Statsforvalteren i Agder fikk 17. juni 2022 i oppdrag av Kommunal- og distriktdepartementet å utrede deling av Kristiansand kommune.

Av oppdraget går det frem at Statsforvalteren skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag om konsekvenser av en deling av Kristiansand kommune til to eller tre nye kommuner, som følger grensene til de tidligere kommunene Søgne, Songdalen og Kristiansand slik de var før sammenslåingen.