Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Rundskrivet til loven er oppdatert per 1.10.2015, blant annet med henvisning til ny straffelov, og det er foretatt enkelte presiseringer i teksten.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 25.01.2016

Det er viktig at rettssikkerheten til personer med psykisk utviklingshemming blir ivaretatt på en god måte, og at helse- og omsorgstjenesten arbeider systematisk og bevisst med å forebygge behovet for bruk av tvang og makt i tjenestene. Formålet med rundskrivet er å bidra til dette.

Maler for søknader for dispensasjon, vedtak og meldinger, finner du på Helsedirektoratets nettside, se også i menyen til høyre.