Statsforvalteren i Agder søker lege som fast medlem for Kontrollkommisjonen for DPS Agder, Vestfylket fra 01.01.2022.

Avhengig av søkere kan det bli ledig verv som vara for legekyndig medlem fra samme tidspunkt.

Publisert 21.10.2021, Sist endra 21.10.2021

Ved institusjoner hvor noen er under psykisk helsevern skal det være en kontrollkommisjon, jf. psykisk helsevernloven § 6-1.

Kontrollkommisjonen for distriktspsykiatrisk senter har møter én til to dager. Kontrollkommisjonen ledes av en jurist og består ellers av en lege og to andre medlemmer. Helsedirektoratet følger opp kontrollkommisjonen både administrativt og faglig. Statsforvalteren er delegert enkelte oppgaver knyttet til drift av kontrollkommisjonene, herunder ansvar for å oppnevne medlemmer. I Agder er det fire kontrollkommisjoner. To dekker psykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus i Arendal og Kristiansand, mens de to dekker DPS-enhetene, ungdomsklinikken og familieklinikken i østfylket og vestfylket.

Krav til lege/varamedlem for lege er følgende, jf. Helsedirektoratets rundskriv IS-5/2014: «Kontrollkommisjonen skal ha et medlem som er lege. Medlemmet bør ha spesialitet i allmennmedisin, og det vil være en fordel med lang praksis som allmennlege. Det vil videre være en fordel med erfaring fra kommunehelsetjenesten, eksempelvis som fastlege. En bred samfunnsmedisinsk orientering vil også være verdifull.»

Oppnevningen i vervet er for fire år, med mulighet for re-oppnevning.

Denne utlysningen sendes til Vest- Agder og Aust- Agder legeforening og for kunngjøring i Tidsskrift for Den norske legeforening.  Det ledige vervet kunngjøres også på Statsforvalterens nettside.

Informasjon om kontrollkommisjonens virksomhet, m.m. her

Øvrige spørsmål om vervet kan rettes til Statsforvalteren i Agder ved kontaktpersonene i høyre spalte.

Søknad med enkel CV sendes: Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal, eller til sfagpost@statsforvalteren.no

(Ved e-post, merk i emnefelt: 19/853– Kontrollkommisjonene i Agder)

Søknadsfrist: 07.11.2021