Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Hvem kan barn og unge henvende seg til hvis de trenger hjelp i julen?

Statsforvalteren i Agder anbefaler alle som jobber med barn og unge om å opplyse om hvilke hjelpetilbud som er åpne gjennom jul og nyttår. 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 18.12.2020

For eksempel kan skolene legge ut informasjon på sine hjemmesider eller sende elever og foreldrene informasjon digitalt.

I tillegg til lokale tilbud, er alle hjelpetelefoner og chatte-tjenester som fins, samlet på helsenorge.no. Se lenke:

https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/her-far-du-hjelp/

 

Vi oppfordrer også kommunene til å legge ut oppdatert informasjon på sine hjemmesider.

Kontaktpersonar