Hvem kan barn og unge henvende seg til hvis de trenger hjelp i julen?

Statsforvalteren i Agder anbefaler alle som jobber med barn og unge om å opplyse om hvilke hjelpetilbud som er åpne gjennom jul og nyttår. 

Publisert 18.12.2020

For eksempel kan skolene legge ut informasjon på sine hjemmesider eller sende elever og foreldrene informasjon digitalt.

I tillegg til lokale tilbud, er alle hjelpetelefoner og chatte-tjenester som fins, samlet på helsenorge.no. Se lenke:

https://www.helsenorge.no/psykisk-helse/her-far-du-hjelp/

 

Vi oppfordrer også kommunene til å legge ut oppdatert informasjon på sine hjemmesider.

Kontaktpersonar