Førerkortsaker første halvår 2017

Den nye førerkortforskriften som kom 01.10.16 har ført til halvering av antall saker.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.10.2017

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har behandlet totalt 565 førerkortsaker de seks første månedene i 2017. Tilsvarende tall for 2016 var 1281.

Dette skyldes i all hovedsak nedgangen i antall søknader om dispensasjon (unntak) fra førerkortforskriftens helsekrav.

Første halvår 2016 behandlet vi i alt 666 søknader om dispensasjon. Tilsvarende tall i år er 19 søknader. Av de 19 fikk 15 innvilget søknaden (en av dem etter klage). Flertallet har fått dispensasjon etter overgangsbestemmelsene i den nye forskriften. Overgangsbestemmelsene gjelder frem til 30.09.19.

Det ble sendt 291 meldinger til politiet med anbefaling om inndragning av førerkort første halvår i år. Tilsvarende tall for samme periode i 2016 var 337.

Inndragningssakene fordeler seg prosentvis slik etter sykdommer (hovedkatagori):

Kognitiv svikt og psykiske lidelser 36 %
Legemidler/rus 25%
Anfall 16,1 %
Nevrologiske sykdommer 8,2 %
Annet 7,5%
Syn 5,6 %
Diabetes 0,9 %
Førlighet 0,3 %

Øvrige saker dreier seg om anmodning om uttalelse, råd og veiledning fra politi, vegvesen, leger, helsepersonell og søker/førerkortinnehaver.