Områdeovervåkning -sosialhjelpsutvikling i Agder 2020, delrapport 6- Aktivitetsplikten i NAV

Som følge av Korona pandemien har Statsforvalteren innhentet dokumentasjon om status på arbeidet med de sosiale tjenester i NAV i Agder.

Publisert 20.04.2021

I delrapport 6 presenterer vi NAV kontorenes erfaringer med aktivitetsplikten for personer under 30 år (§ 20 a).

Sentralt i lovens formålsparagraf er at personer blir økonomisk selvhjulpne og ikke trenge økonomisk sosialhjelp. I nødvendig utstrekning skal det stilles vilkår for sosialhjelp. Dersom du er under 30 år, skal det stilles vilkår.

Aktivitetsplikt for de under 30 år er et lovkrav.

Erfaringene med aktivitetsplikten varierer mellom kontorene både når det gjelder om aktivitetsplikten bidrar til at de lettere kommer arbeid eller om det bidrar til at personer gjenopptar utdanning.

 I en nylig publisert rapport fra Frisch senteret (Rapport 3/2021) finner man at utfallet av vilkårsbruken i all hovedsak er mottak av sosialhjelp 

Delrapporten finner du i menyen til høyre.