Boligsosialt arbeid


Publisert 15.08.2017

Fagseminar - arbeid og inkludering, recovery og samhandling

Fylkesmannen arrangerer fagsamling for ansatte og ledere i sosiale tjenester i NAV og kommunale oppfølgingstjenester rus og psykisk helse 5. og 6. desember på Quality hotel, Sørlandsparken.

Påmelding og endelig program blir publisert på våre hjemmesider i løpet av september.


Publisert 30.06.2017

Husleiegaranti kan bidra til at flere vanskeligstilte kommer inn på det private leiemarkedet

Ny standard garanti sikrer utleiers økonomiske interesser bedre enn mange av de garantiene kommunene tilbyr i dag.


Publisert 07.02.2017

Boligsosial konferanse 2017

Invitasjon til konferanse på Thon Hotel Sørlandet 4. og 5. april 2017.


Publisert 07.02.2017

Samarbeid mellom barnevern og NAV skal styrkes

Nye felles retningslinjer skal bedre koordinering og samordning av tjenester til familier som er i en sosialt og økonomisk vanskelig situasjon og ungdom som mottar etterverntiltak.


Publisert 09.01.2017

tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontorene

Alle kommuner kan søke tilskudd til utviklingsarbeid for sosiale tjenester i Nav. Tilskuddsordningen gjelder også oppfølging i bolig. Søknadsfrist er 1.mars 2017.


Publisert 15.11.2016

Veiviseren.no – alt om boligsosialt arbeid

Veiviseren.no er en digital verktøykasse som er aktuell for alle aktører involvert i boligsosialt arbeid.


Publisert 25.09.2016

De som trenger hjelp til å bo

Invitasjon til erfaringskonferanse om boligsosialt arbeid og brukermedvirkning 9. og 10. november 2016.


Publisert 28.01.2016

Boligsosial konferanse

Formålet med konferansen er å gi kompetanseheving innenfor boligsosialt- og sosialt arbeid.


Tilskudd til boligsosialt arbeid i 2016

Med forbehold om Stortingets budsjettvedtak, vil tilskuddsordningen for å forebygge og bekjempe bostedsløshet bli videreført i 2016.


Publisert 27.08.2015

Endring i rundskriv til sosialtenestelova

Arbeids- og velferdsdirektoratet har endra fire punkt i rundskriv 35 der sosialtenestelova vert tolka.


Kontaktpersonar