Tilskudd til klimatiltak – Klimasats 2023

Søknadsfrist:
1. mars 2023 23:59
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarleg:
Miljødirektoratet
Kven kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet

Publisert 09.01.2023

Det er satt av 100 millioner kroner til Klimasats-ordningen i statsbudsjettet for 2023.

Søknadsfrist er 1. mars 2023.

Informasjon om ordningen finner du HER. Miljødirektoratet arrangerer et webinar 17. januar 2023 for kommuner og fylkeskommuner som vil søke Klimasats støtte. I webinaret vil Miljødirektoratet fortelle om søkemuligheter for 2023. Les mer om webinaret og meld deg på HER.

Se også opptak av andre webinarer om å kutte utslipp i kommunene.

Andre støtteordninger

Enova gir støtte til energieffektivisering eller produksjon av fornybar energi og en rekke andre tiltak som f.eks.:

Regionale klima- og miljømidler, søknadsfrist 15. februar.

Lokalt klimaarbeid på Facebook: sosialt nettverk for ansatte i kommunen
Bli med i Miljødirektoratets Facebook-gruppe for alle som jobber med å redusere klimagassutslipp og klimatilpasning. Her deles nyttig kunnskap, informasjon om kommende arrangementer og webinarer m.m.

Lenker

Klimasats – søk støtte til lokale klimatiltak

Webinar om klimasats 2023

Miljødirektoratets webinarer om utslippskutt

Enovastøtte

 

 

Søknadsfrist:
1. mars 2023 23:59
Målgruppe:
Kommuner og fylkeskommuner
Ansvarleg:
Miljødirektoratet
Kven kan søke:
Kommuner og fylkeskommuner

Kontaktpersonar