Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021

Søknadsfrist:
10. februar 2021
Målgruppe:
Mennesker med rusrelaterte problemer
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Trøndelag
Kven kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
10. februar 2021

Helsedirektoratet har nå kunngjort tilskudd til kommunalt rusarbeid over kap. 765 post 62 i 2021. Den foreløpige fordelingen viser at Trøndelag får cirka 33 millioner til disposisjon, og endelig bekreftelse på beløpet kommer i starten av februar. 

Statsforvalteren i Trøndelag har som oppdrag å fordele disse midlene etter søknad fra kommunene. Vi oppfordrer alle kommunene i Trøndelag til å søke innen søknads- og rapporteringsfristen 10. februar 2021.

Publisert 23.11.2020

Tilskuddet skal bidra til varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusmiddelproblemer. 

Det er et prioritert må for regjeringen å styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene. Medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter kan derfor ansettes gjennom denne ordningen. 

Tilskuddsordningen fikk i 2017 en ny innretning, og det legges til rette for en mer systematisk kapasitetsbygging enn tidligere. Tilskuddsordningen er tidsbegrenset på inntil fire år, med en årlig reduksjon av tilskuddbeløpet. 

Praktisk informasjon

  • Lenke til regelverk og skjema for søknad og rapportering finnes i feltet til høyre. Det rapporteres for 2020 og søkes for 2021 i samme skjema.
  • Søknad- og rapporteringsskjema sendes kun til sftlpost@statsforvalteren.no, og ikke med kopi til saksbehandler.  
  • Ved henvendelser som gjelder teknisk support knyttet til søknads- og rapporteringsskjema skal denne adressen benyttes: skjema@statsforvalteren.no 
  • Henvendelser av faglig karakter knyttet til ordningen rettes til kontaktpersonene som er oppgitt i feltet til høyre
Søknadsfrist:
10. februar 2021
Målgruppe:
Mennesker med rusrelaterte problemer
Ansvarleg:
Statsforvalteren i Trøndelag
Kven kan søke:
Kommunene
Rapporteringsfrist:
10. februar 2021