Nå heter vi Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalter Frank Jenssen hjalp til da skiltene til Statsforvalteren i Trøndelag ble hengt opp utenfor lokalene i Statens Hus på Steinkjer.
Statsforvalter Frank Jenssen hjalp til da skiltene til Statsforvalteren i Trøndelag ble hengt opp utenfor lokalene i Statens Hus på Steinkjer. Foto: Robert Morberg / Statsforvalteren i Trøndelag.

Frank Jenssen ble den første fylkesmannen i sammenslått Trøndelag, men også den siste. For nå heter vi Statsforvalteren i Trøndelag.

Publisert 01.01.2021

Fylkesmannsembetene har en lang historie. Faktisk helt tilbake til 1662. Da ble den første «amtmannsinstruksen» undertegnet av kongen. Først i 1918 vedtok Stortinget at amtmann skulle fornyes til «fylkesmand». Departementet ville ta i bruk «jarl», men dette fikk ikke tilslutning i Stortinget. Fylkesmand, senere fylkesmann, har vært et slitesterkt navn, da det tok 103 år før navnet nå på nytt ble endret – til Statsforvalteren.

Nytt navn, men oppgavene er de samme

Selv om vi er Statsforvalteren i Trøndelag, betyr ikke det at oppgavene våre er endret.

-Statsforvalter er en benevnelse som tydeliggjør vårt ansvar som statlig myndighet i fylket, sier statsforvalter Frank Jenssen. 

-Våre mange oppdrag for innbyggere, kommuner og samfunnsutvikling består, og vi vil fortsatte å bidra til at Trøndelag er et godt sted å bo, vokse og virke for alle, sier Jenssen. 

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvaret for å følga opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Vi har også en viktig samordningsfunksjon av statlig virksomhet på regionalt nivå, i tillegg til å være et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.