Nå heter vi Statsforvalteren i Trøndelag

Statsforvalter Frank Jenssen hjalp til da skiltene til Statsforvalteren i Trøndelag ble hengt opp utenfor lokalene i Statens Hus på Steinkjer.
Statsforvalter Frank Jenssen hjalp til da skiltene til Statsforvalteren i Trøndelag ble hengt opp utenfor lokalene i Statens Hus på Steinkjer. Foto: Robert Morberg / Statsforvalteren i Trøndelag.

Frank Jenssen ble den første fylkesmannen i sammenslått Trøndelag, men også den siste. For nå heter vi Statsforvalteren i Trøndelag.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.01.2021

Fylkesmannsembetene har en lang historie. Faktisk helt tilbake til 1662. Da ble den første «amtmannsinstruksen» undertegnet av kongen. Først i 1918 vedtok Stortinget at amtmann skulle fornyes til «fylkesmand». Departementet ville ta i bruk «jarl», men dette fikk ikke tilslutning i Stortinget. Fylkesmand, senere fylkesmann, har vært et slitesterkt navn, da det tok 103 år før navnet nå på nytt ble endret – til Statsforvalteren.

Nytt navn, men oppgavene er de samme

Selv om vi er Statsforvalteren i Trøndelag, betyr ikke det at oppgavene våre er endret.

-Statsforvalter er en benevnelse som tydeliggjør vårt ansvar som statlig myndighet i fylket, sier statsforvalter Frank Jenssen. 

-Våre mange oppdrag for innbyggere, kommuner og samfunnsutvikling består, og vi vil fortsatte å bidra til at Trøndelag er et godt sted å bo, vokse og virke for alle, sier Jenssen. 

Statsforvalteren er statens representant i fylket og har ansvaret for å følga opp vedtak, mål og retningslinjer fra Stortinget og regjeringen. Vi har også en viktig samordningsfunksjon av statlig virksomhet på regionalt nivå, i tillegg til å være et viktig bindeledd mellom kommunene og sentrale myndigheter.