Godkjenning av kadaverhund ekvipasjer

Hunden Garp - foto Kathrine Kragøe Skjelvan
Hunden Garp - foto Kathrine Kragøe Skjelvan

Viste du at Statsforvalteren støtter Norske Kadaverhunder med tilskudd for å gjennomføre grunnkurs og godkjenningsprøver for kadaverhundekvipasjer i Trøndelag? Bruk av kadaverhund er et godt hjelpemiddel for å finne sauekadaver, og det er ønskelig med økt dekning av godkjente kadaverhundekvipasjer rundt omkring i Trøndelag. 

Publisert 11.08.2022

Statsforvalteren har de siste årene registrert økt interesse for bruk av kadaverhunder rundt omkring i fylket. Ved å finne sauekadaver tidlig etter at de eventuelt er tatt av fredet rovvilt gjør at tiltak kan settes inn i en tidlig fase av en skadesituasjon. For å ha tilgang til gode hundeekvipasjer over hele fylket kreves det økt rekruttering av hundeekvipasjer, og Statsforvalteren har derfor prioritert søknaden fra Norske Kadaverhunder ved fordeling av tilskudd til konfliktdepende tiltak mot rovviltskader nå i 2022.

Sist helg (6. - 7. august) ble det gjennomført godkjenningsprøver i regi av Norske Kadaverhunder oppi Storlidalen i Oppdal kommune. Kathrine og Eskil Skjelvan fra Steinkjer stilte spent opp med hunden Garp, som er en Riesenschnauzer på et år (se bilde). Det ble lagt ut tre sauekadaver og ei bjelleklave i et område på i underkant av 100 daa. Hundeekvipasjen fikk 20 minutter til å planlegge søket, og alle kadavrene og bjelleklaven skal spores opp i løpet av maksimum to timer og de skal plottes korrekt på GPS'en. Garp brukte bare en time på å spore opp kadavrene og bjelleklaven og kan nå tittulere seg som godkjent kadaverhund.

I sommer har godkjente kadaverhunder vært et nyttig redskap for å spore opp sauekadaver i forbindelse med de store skadene bjørn har forvoldt i Verdal, Snåsa og Steinkjer, og det er gledelig at vi nå får enda en godkjent kadaverhund i nordlige delen av Trøndelag. Har dere, eller ønsker å benytte dere av tjenestene til en godkjent kadaverhundekvipasje kan dere kontakte Norske Kadaverhunder.

Norske Kadaverhunder har også akuttberedskap der du kan ringe 913 43 554 hvis du opplever rovdyrangrep eller har mistanke om dette. De kan sette deg i kontakt med godkjente kadaverhundekvipasjer og gi andre gode råd på hva du bør gjøre ved en akutt skadesituasjon forvoldt av fredet rovvilt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.