Oppstart av marint vern Borgan - Frelsøy

Fylkesmannen i Trøndelag har fått i oppdrag å melde oppstart av marint vern i Borgan - Frelsøy i Nærøysund kommune. I tillegg skal Fylkesmannen gjennomføre revisjon av Borgan og Frelsøy naturreservat og dyrelivsfredning.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 07.10.2020

Fylkesmannen holdt et åpent informasjonsmøte på Austafjord skole den 30.09.2020, der det ble informert om planarbeidet. I høyre kolonne kan det lastes ned presentasjon og referat fra møtet, samt andre bakgrunnsdokument.

Oppstartsmelding for marint vern av Borgan - Frelsøy og revisjon av Borgan og Frelsøy naturreservat og dyrelivsfredning blir sendt ut til berørte parter oktober 2020.