Tilskudd til klimatilpasning 2019

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Det er for 2019 satt av 6,4. mill. kroner til ordningen. Søknadsfrist er 15. februar 2019. Tilskuddsordningen forvaltes av Miljødirektoratet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.11.2018

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med klimatilpasning. Midlene skal brukes til tiltak som gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene. Dette omfatter kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene berører kommunens/fylkeskommunenes ansvarsområder, og/eller utredinger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene. Midlene kan ikke brukes til gjennomføring av fysiske klimatilpasningstiltak f.eks. etablering av regnbed, grønne tak etc. Det er ikke satt minimums- eller maksimumsgrense for mulig støttebeløp.

Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å søke midler til klimatilpasning http://www.miljødirektoratet.no/no/Tema/For-offentlig-sektor/Tilskuddsordninger/Tilskudd-til-klimatilpasning/.

For mer informasjon og tidligere tildelinger se www.klimatilpasning.no.

Kontaktpersoner:

Sandra Bartusevica fmstsba@fylkesmannen.no Tlf: 73 19 91 33

Stein-Arne Andreassen fmstsaa@fylkesmannen.no Tlf: 73 19 92 12

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.