Klimasats 2019 – støtte til klimatiltak

Kommuner og fylkeskommuner over hele landet kan søke om Klimasats-støtte. Mer enn 150 millioner kroner skal deles ut i 2019. Søknadsfristen er 15. februar 2019. Fylkesmannen oppfordrer kommunene om å søke støtte til klimatiltak.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 27.11.2018

Klimasats støtter tiltak i regi av kommuner og fylkeskommuner som reduserer utslipp av klimagasser eller bidrar til overgangen til lavutslippssamfunnet. Siden 2016 har over 500 prosjekter over hele landet fått støtte. Midlene skal fortrinnsvis utløse tiltak. Klimasats omfatter ikke klimatilpasning, som det finnes en egen støtteordning for. Deler av midlene kan gå til å planlegge og utrede klimatiltak, og til nettverk og deling av erfaring.

Endringer og presiseringer i 2019:

  • Økt støtte til å identifisere mulige klimatiltak tidlig i bygge- og anleggsprosjekter
  • Økt støtte til arbeid med klimavennlige innkjøp - 75% av kostnaden
  • Godskriving av egeninnsats inntil 600 kr per time
  • Lading i borettslag og sameier - presisering
  • Selvkjørende busser støttes ikke
  • Elsykler støttes foreløpig ikke
  • Miljødirektoratet oppfordrer flere kommuner til å søke sammen om større prosjekter

For mer informasjon og inspirasjon til å komme i gang med klimatiltak samt tidligere klimasats tildelinger se https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klimasats/klimasatsprosjekter/

 

Kontaktpersoner:

Sandra Bartusevica fmstsba@fylkesmannen.no Tlf: 73 19 91 33

Stein-Arne Andreassen fmstsaa@fylkesmannen.no Tlf: 73 19 92 12

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.