Forbud mot fyring med fossil olje til byggvarme på byggeplasser

Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet har fastsatt en ny forskriftsendring som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til midlertidig oppvarming og tørking av bygninger og bygningsdeler (byggvarme) fra 1. januar 2022.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 11.02.2021

Dette er en utvidelse av forbudet mot bruk av mineralolje til permanent oppvarming av bygninger (ofte kalt oljefyrforbudet), som ble innført i 2020. Forskriften med de nye endringene som ble fastsatt 12. januar 2021, er å finne på Lovdata på denne lenken: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-06-28-1060

Kommunen er ansvarlig for å følge opp etterlevelse av de øvrige bestemmelsene i forskriften, inkludert forbudet mot bruk av mineralolje til byggvarme fra 2022. Miljødirektoratet og NVE har laget en veileder som blant annet forklarer kommunens myndighet og plikt i forskriften. Veiledningen finnes på Miljødirektoratets hjemmesider på denne lenken: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/fyringsforbud-mineralolje/

Miljødirektoratet arrangerer webinar om endringene i forskriften og kommunenes ansvar i forskriften, 16. mars 2021 kl. 10.00-11.00. Det er mulig å melde seg på webinaret på denne lenken: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar/. Webinaret vil legges ut i opptak på samme nettsted, slik at det også er mulig å se det i ettertid.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.