Ny klimagasstatistikk og beregningsmodell

Ny statistikk over klimagassutslipp i kommunene og verktøy til å beregne utslippseffekt av ulike klimatiltak er nå tilgjengelig for bruk.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.05.2018

Nå kan du få du oversikt over utslipp av klimagasser i din kommune og beregne effekten av klimatiltak. Statistikken er utviklet av Miljødirektoratet i samarbeid med KS – Kommunesektorens organisasjon og SSB.  Statistikken og beregningsverktøyet kan blant annet brukes i klima- og energiplanleggingen hvor man setter ambisiøse mål for utslippsreduksjon og for å prioritere hvilke kilder og sektorer det bør iverksettes tiltak i.

Statistikken viser utslippene per kommune. Den omfatter klimagassutslipp fra ni sektorer, fordelt på 38 utslippskilder tilbake til 2009. Statistikken bygger på statistikk og analyser fra SSB, data rapportert fra virksomheter til Miljødirektoratet og andre datakilder. Miljødirektoratet har utarbeidet verktøyet som er regneark i Excel – ett regneark for hvert av de 13 ulike tiltakene. Her kan man finne kommunens/fylkets totale utslipp, utslipp per innbygger og sammenligne utslippene i flere fylker eller kommuner.

Bilde 1. Skjermbilde av klimagasstatistikk for Trøndelag(større visning, trykk på bilde)

Maler for å beregne effekt av tiltak skal lette kommunenes arbeid med å beregne mulig effekt av tiltak. Dette blir blant annet etterspurt når kommunen søker klimasats støtte. Det er foreløpig publisert 13 tiltaksberegningsmaler (Excel ark) og mer veiledning kommer i løpet av 2018. Arkene inneholder veiledning, metodebeskrivelse og bakgrunnsdata (utslippsfaktorer) og skal være intuitive i bruk.

Bilde 2. Skjermbilde - oversikt over publiserte beregningsmaler(større visning, trykk på bilde)

Både statistikken og beregningsverktøyet er betaversjoner, Miljødirektoratet jobber med videreutvikling og forbedring av disse og ønsker innspill/forslag til endringer. Ta gjerne kontakt med Fylkesmannen for spørsmål og innspill, eller send e-post direkte til Miljødirektoratet til klimakommune@miljodir.no.

Følg vedlagte lenker til statistikken og beregningsverktøyet og mer informasjon. I denne YouTube lenke https://www.youtube.com/watch?v=9IMTa5v2loA&feature=youtu.be finner man opptak fra Miljødirektoratets Webinar 26.4.18. hvor beregningsverktøyet og statistikken presenteres.

Du kan finne mange webinarer som er relevante for kommunenes klimaarbeid hos Miljødirektoratet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.