Vedtak – revidert tillatelse til Holtålen gjenvinningsstasjon – Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS

Statsforvalteren har revidert tillatelsen etter forurensningsloven til mottak og mellomlagring av avfall på Holtålen gjenvinningsstasjon.

Publisert 25.04.2024

Fjellregionen interkommunale avfallsselskap AS (FIAS) har hatt tillatelse til drift av gjenvinningsstasjon i Holtålen kommune siden 29.06.2001. Gjenvinningsstasjonen har vært plassert på Eidet, på gnr. 21, bnr. 24 i Holtålen kommune siden 2017, og tillatelsen til denne gjenvinningsstasjonen ble gitt 12.10.2011. I tillatelsen fra 2011 hadde FIAS en stor ramme for samtidig lagring av farlig avfall (100 tonn), og var omfattet av industriutslippsdirektivet.

Etter anmodning fra Statsforvalteren, søkte FIAS i 2023 om endring av tillatelsen, for å tilpasse den bedre til faktisk drift. FIAS ønsket å videreføre de fleste vilkårene i tillatelsen fra 2011, men søkte om en redusert ramme for mellomlagring av farlig avfall. De ønsket også å ha mulighet til å ta imot jaktavfall og fallvilt.

Siden den gamle tillatelsen er over 10 år gammel, har Statsforvalteren revidert hele tillatelsen og oppdatert den i henhold til dagens praksis og regelverk. Statsforvalteren reviderte tillatelsen i vedtak av 24.04.2024. Tillatelsene med vilkår er tilgjengelig i menyen til høyre, og på www.norskeutslipp.no. Begrunnelse for vedtaket fremkommer i vedtaksbrevene.

Vedtaket kan påklages av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra vedtaket er mottatt.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.