Nytt forurensningsregelverk for akvakultur i sjø

Foto: May Brit Myrholt Gorseth / Statsforvalteren i Trøndelag.

Nytt forurensningsregelverk for akvakultur i sjø ble vedtatt 2. februar 2024. Det nye regelverket innebærer at oppdrettsnæringen som ny hovedregel går bort fra individuelle utslippstillatelser og over til forskriftsfestede standardvilkår for forurensning.

Publisert 08.05.2024

Vilkår i tillatelse etter forurensningsloven for å forebygge og redusere forurensning og avfall fra akvakultur erstattes av standardkrav i akvakulturdriftsforskriften. De nye kravene i akvakulturdriftsforskriften til drift, overvåking og rapportering vil bidra til at næringen får standardiserte krav som er oppdaterte og tilpassa dagens kunnskap om miljøpåvirkning fra akvakultur i sjø.

Veiledning

Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet arbeider med å lage veiledningsmateriale til det nye regelverket. Dette blir publisert fortløpende av direktoratene.

Regelverket trer i kraft

Det nye regelverket ble vedtatt 2. februar 2024, og har virkning fra kunngjøringstidspunktet 5. februar 2024.

Regelverket omfatter endringer i følgende forskrifter:

Forskrift om endring i laksetildelingsforskriften - Lovdata

Forskrift om endring i forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret - Lovdata

Søknadskrav

Forskrift om endring i forurensningsforskriften (akvakultur av fisk) - Lovdata

Nytt system – forskrift eller særskilt tillatelse

Forskrift om endring i forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader - Lovdata

Samordning søknadsbehandling,

 melding om forskriftsregulering

Forskrift om endring i akvakulturdriftsforskriften - Lovdata 

Driftskrav og overgangsordning

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.