Tildelingsbrev til kommunene for 2022

Belastningsfullmakter for kommunene i Trøndelag og tildelingsbrev på landbruksområdet i 2022 er lagt ut på denne siden.

Kommunale budsjettrammer for: NMSK, SMIL, Drenering og Tiltak i beiteområder for 2022 er også vedlagt.

 

Publisert 08.02.2022

Statsforvalteren har sendt brev til kommunene om "Forvaltning av statlige tilskuddsordninger på landbruksområdet i 2022.  

Tildelingsbrevet inneholder en generell orientering om forvaltningen av tilskuddsordningene og ansvarsdelingen mellom forvaltningsnivåene på landbruksområdet, samt mål, rammer og føringer for den enkelte tilskuddsordningene kommunene forvalter. I tillegg inneholder brevet en del om oppfølging og kontroll.  

Brevet med alle vedlegg er lagt ut under dokumenter til høyre på denne siden.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.