Informasjonsbrev til kommunal landbruksforvaltning

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 01.02.2023

Informasjonsbrev uke 5/2023

Innhold:

 • Kommende arrangementer for kommunene i regi av landbruksavdelingen hos Statsforvalteren
 • Forvaltning av statlige tilskuddsordninger på jord- og skogbruksområdet i 2023
 • Dispensasjon om fradeling av boligtomt omgjort etter klage fra Statsforvalteren
 • Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 9. mars 2023

Publisert 24.01.2023

Informasjonsbrev uke 4/2023

Innhold:

 • Produksjons- og avløsertilskudd
 • Gi innspill til ny forvaltningsplan for rovvilt – region 6 Midt-Norge
 • Webinar sjukdomsavløysing 26. januar
 • Vi har byttet regnskapsår i ØKS
 • Over tre millioner kr i renteinntekt fra skogfondet i Trøndelag
 • Skogbruksaktiviteten i Trøndelag 2023 – Oppdatert statistikk
 • Fradeling av tilleggsnæringer fra landbrukseiendom – hvordan vurdere dette etter jordloven § 12?
 • Landbruks- og matdepartementet ga avslag i to konsesjonssaker fordi det var søkt etablert sameie i eiendommene.
 • Statsforvalteren i Trøndelag søker ny landbruksdirektør

Publisert 18.01.2023

Informasjonsbrev uke 3/2023

Innhold:

 • Fredag 20. januar – siste frist for foreløpig godkjenning av søknader om regionale miljøtilskot (RMP og OBB)
 • Spredt bosetting eller tjenlig bruksstruktur? Nytt vedtak etter jordloven § 12 fra Landbruksdirektoratet.
 • Overføring av vedtaksmyndighet etter konsesjonsloven fra kommunene til Statsforvalteren
 • Stimuleringstilskudd til kommunale veterinærtjenester 2023 - søknadsfrist 6. mars
 • Rapportering av skogsveier uten tilskudd i 2022
 • Landbrukskonferansen 2023 – vi minner om påmeldingsfrist 20. januar!
 • Landbruksøkonomidagen 2023 – vi minner om påmeldingsfrist 24. januar!
 • Bli med på Digital møteplass fredag 3. februar kl 09.00 - 10.00

Publisert 11.01.2023

Informasjonsbrev uke 2/2023

Innhold:

 • Høyring på forslag til Regionalt miljøprogram for jordbruket og forskrift om regionale miljøtilskudd
 • Kandidater til prisen Årets Økobonde 2022
 • Regionale klima- og miljømidler- søknadsfrist 15. februar
 • AR5 ajourhold: Status rutinebeskrivelse for kontinuerlig ajourhold av AR5
 • Gårdskart - aktuelt 1 –2023
 • Temasamling ekstremnedbør og overvann 1. februar
 • Webinarer om forvaltning av kantsoner
 • Utviklingsmidler (RK og RT) over Jordbruksavtalen – ny søknadsfrist 15. februar 2023

Publisert 04.01.2023

Informasjonsbrev uke 1/2023

Innhold:

 • Program og påmelding til Landbrukskonferansen i Trøndelag 21.-22. mars 2023
 • Landbrukets økologikongress 7.-8. februar 2023
 • Velkommen til Landbruksøkonomidagen 14. februar!
 • Invitasjon til kurs i innlegging av tiltak i vann-nett
 • Tilskudd til tiltak i fjellandbruket i Trøndelag 2023
 • Oppdatert oversikt over relevant regelverk
 • Informasjon fra andre: NLR

Publisert 20.12.2022

Informasjonsbrev uke 51/2022

 • Siste frist for innsending av refusjonskrav i ØKS
 • Nytt kurs: Byggherre på skogsveiprosjekt.
 • Jordvern i medvind
 • Landbruksdirektoratets kunnskapskonferanse 2023
 • Takk for godt samarbeid i 2022!
 • Ingen informasjonsbrev neste uke

Publisert 14.12.2022

Informasjonsbrev uke 50/2022

Innhold:

 • Webinar om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.
 • Ny utlysning - Vi ønsker flere kandidater til Kulturlandskapsprisen 2022!
 • NRK med sak om en hogst i Trøndelag

Publisert 07.12.2022

Informasjonsbrev uke 49/2022

Innhold:

 • Innspill til jordbruksforhandlingene 2023 fra Trøndelag fylkeskommune  
 • Velkommen til landbruksøkonomidagen 14. februar 2023  
 • Invitasjon til kornmøter i Midt-Norge 2022  
 • Kursserie “Karbon i jord i Trøndelag”  
 • Minner om at Agros stenger 12.desember  
 • Produksjonstilskudd, frist 23.desember  
 • Frister i ØKS 
 • To-faktorautorisering i Landbruksdirektoratets systemer, frist 12. desember 

Publisert 29.11.2022

Informasjonsbrev uke 48/2022

Innhold:

 • Oversikt over relevant regelverk
 • “Fagråd areal” skal ha møte tirsdag 6. desember
 • “Fagråd jordbruk” skal ha møte torsdag 8. desember
 • Frister i ØKS
 • Rein på innmark – ledige midler til konfliktforebyggende tiltak

Publisert 22.11.2022

Informasjonsbrev uke 47/2022

 • Kommunale matstrategier - Digital møteplass fredag 2.desember kl 09.00 – 10.00
 • Oppvekstreformen- hva innebærer den egentlig? Kveldswebinar torsdag 8.desember
 • Fortsatt mulig å melde seg på jordvernkonferansen
 • Veiledende satser for eget arbeid: skogkultur og maskinarbeid
 • Bilder og presentasjoner fra skogsamlinga i Namsos 15. til 16. november
 • Hvordan bruke konsesjonsloven til å sikre at aktive bruk får tilgang til arealressursene?

Gi oss tilbakemelding om informasjonsbrevet

Vi ønsker tilbakemeldinger på det ukentlige informasjonsbrevet til kommunal landbruksforvaltning. Savner du noe informasjon? Er dette en god måte å kommunisere med dere i kommunal landbruksforvaltning på?

Send dine innspill på e-post til én eller flere av kontaktpersonene ovenfor.

Finne info i tidligere informasjonsbrev

Dersom du ønsker å finne informasjon i tidligere informasjonsbrev kan du bruke søk-feltet på hjemmesiden til Statsforvalteren i Trøndelag.