Jordbruk

På denne siden samler vi artikler om jordbruk som kun er aktuell for kommunal landbruksforvaltning, og som det er lenket til i informasjonsbrevene til kommunene.

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 18.01.2023

Regionale miljøtilskot - datoar å merke seg no

Fredag 20. januar er siste frist for foreløpig godkjenning av søknader om regionale miljøtilskot (RMP og OBB).

I denne artikkelen kan du lese om viktige datoar utover no, som kommunal landbruksforvaltning må merke seg når det gjeld regionale miljøtilskot.


Publisert 19.04.2022

Konfliktforebyggende tiltak mellom reindrift og landbruk

Hovedmålet med de konfliktforebyggende tiltakene er å redusere konflikter mellom reindrift og jordbruk, samt andre berørte parter. 

På denne siden har vi samlet litt informasjon om ordningen for dere som jobber i kommunal landbruksforvaltning i Trøndelag. 

 


Publisert 06.04.2022

Endringer i søknadsskjema for utvalgte kulturlandskap

Landbruksdirektoratet har lansert nye søknads- og saksbehandlerskjemaer i Agros som gjelder ordningen for Utvalgte kulturlandskap og Landbrukets verdensarvordning.

Strukturen er endret på skjemaene og det er laget flere søknadstyper.

Nedenfor har vi samlet en del kommentarer til endringene som vi har fått fra Landbrukdirektoratet.


Publisert 22.02.2022

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd: Fordeling av kompensasjon etter tilleggsforhandlinger

Staten, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag ble i oktober 2021 enige om en foreløpig kompensasjon på 754 millioner kroner over statsbudsjettet som følge av ekstraordinære kostnadsøkninger i landbruket. Her får du oversikten over hvordan kompensasjonsmidlene fordeles.


Publisert 05.10.2021

Omfordeling av midler

Statsforvalteren i Trøndelag har foretatt en omfordeling av tilskuddsmidler mellom kommunene for tilskudd til spesielle miljøtiltak og tiltak i beiteområder.


Publisert 21.09.2021

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - to-trinns godkjenning

Landbruksdirektoratet sendte 07.05.2021 ut informasjon om at det fra denne dato er nye rutiner for godkjenning av produksjonstilskuddet. 


Publisert 08.09.2021

Nytt i Agros pr 7.sept 2021

Innhold:

  • Siste forbedringer i Agros 
  • Registrere “ikke medhold i klage” 
  • Sykdomsavløsning 
  • Link til Brukerveiledning for saksbehandlere
  • Link til brukerveiledning for søker
  • Har du innspill til brukerveiledningene?

Publisert 29.06.2021

Agros - sykdomsavløsning, oppdatert informasjon

Det foreligger nå oppdatert informasjon og veiledninger om Agros-sykdomsavløsning.


Publisert 08.06.2021

Kontinuerlig ajourhold av AR5 før massivoppdatering av arealtall i landbruksregisteret fra jordregister

Landbruksdirektoratet vil gjennomføre massivoppdatering av arealtall i Landbruksregisteret til høsten. Det betyr at arealtall blir oppdatert for alle kommuner i løpet av september, uten at kommunene trenger å bestille oppdatering. 


Publisert 08.06.2021

Erstatning for produksjonstap ved mangel på arbeidskraft 2021

Det kan også i år søkes om erstatning for manglende arbeidskraft til innhøsting, begrunnet i koronarestriksjoner, i tillegg til å søke erstatning etter avlingssvikt på grunn av klimatiske skader. 


Kontaktpersonar