Ta i bruk midlene i skogfondet!

Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde. Foto: mostphotos.com.

Trønderske skogeiere har over 223 millioner kroner stående i skogfond. Skogfond skal sikre skogeierne penger til å investere i egen skog, men nå vokser fondet år for år. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 04.11.2021

Skogfond er en lovpålagt fondsavsetning for skogeiere, og alle skogeiere skal ha sin egen skogfondkonto. Ved salg av tømmer eller biobrensel er skogeierne pliktig til å sette av en viss sum til fondet. Midlene i fondet kan så brukes til langsiktige investeringer på egen eiendom.


imagem4bzg.png

-Vi ser at fondet øker år for år og saldoen er nå kommet over 223 millioner kroner. Vi venter noen uttak nå mot slutten av året, men bare i år har fondet vokst med 13 millioner kroner, sier Elisabeth Heggelund (bildet) i landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag.

Hva kommer dette av?

-Det er nok mye som virker inn på det. I Trøndelag har vi over 14 tusen skogfondkonti, noen med lav saldo og andre med høy saldo. Hovedsaken til økt saldo er litt for lav aktivitet i skogen og dette er noe vi jobber med kontinuerlig, sier Heggelund.

Ment å gi økt aktivitet

Midlene i skogfondet kan kun brukes til tiltak som er knyttet til en skogeiendom. Det kan være tiltak som:    

  • planting og ungskogpleie  
  • nybygging og ombygging av skogsveger  
  • vedlikehold av skogsbilveger  
  • miljøtiltak   
  • skogbruksplanlegging      
  • bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse      
  • forsikring av skog, med mer

I og med at det står så mye penger på fond, så betyr vel det at aktiviteten i skogen kunne ha vært mye høyere enn hva som er tilfelle i dag?

-Vi må huske på at det er lang investeringstid i skogen. Fra planting til hogst går det gjerne 70 år. Men vi er jo opptatt av å øke aktiviteten i skogen. Økt aktivitet innen ungskogpleie, planting, vegbygging og vegvedlikehold vil medføre større investeringer og dermed bedre bruk av skogfondet, sier Heggelund.

Skogfond gir skattefordel   

Når en skogeier selger tømmer må det betales skatt av inntektene fra salget, men den delen som settes på skogfondkontoen blir ikke inntekstført eller beskattet før pengene tas ut. Når skogeier tar penger ut av fondet for å gjøre investeringer på eiendommen, så inntekstføres og skattlegges kun 15 prosent av beløpet.  

Denne skattefordelen kan man se på som et indirekte tilskudd, i form av redusert skatt. Pengene på skogfondkontoen følger skogeiendommen og tilhører skogeier.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.