Skogsamling i Namsos 2022

Nettverkssamling i regi av Skogsatsing Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag ble i år avhold 15. til 16. november i Namsos. I tillegg til interessante foredrag innendørs, ble det arrangert en utferd til Spjutnes og Kvatninga i strålende høstsol.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 22.11.2022

Før lunsj den 15. ble det holdt foredrag inne. Blant høydepunktene var Biodrones presentasjon av en ny plattform som kan beregne blant annet ungskogpleie og suppleringsplantingsbehov ut fra dronebilder. Plattformen kan også brukes til å kartlegge omfang og dybde på kjørespor. Kanskje blir slike løsninger et viktig verktøy for framtidas skogforvaltning?

Gaute Arnekleiv som møteleder. Foto: Rune Saursaunet

 

Vi fikk også høre hvilke utviklingsprosjekt de holder på med i Landbruksdirektoratet, ved tidligere fylkesskogmester Arne Rannem, samt en presentasjon av Moelven Van Severen som viste til rekordoverskudd i sagbruksbransjen i 2021.


Etter lunsj kjørte bussen til Spjutnes, hvor vi fikk se et sitkagranfelt som tilfører Trøndelag Skogselskap. Bestandet er omtrent 70 år gammelt, oh har på den tida produsert 100 m3/daa. En imponerende produksjon!

Skogselskapets sitkabestand på Spjutnes. Foto: Johanna S. Steen.

 

Deltakere på utferden i sitkaskogen. Foto: Johanna S. Steen

 

Atillla Haugen fra Biodrone viste fram en arbeidsdrone som blant annet kan brukes til å samle podekvist med, men på grunn av sterk vind, lyktes han ikke med å demonstrere et vellykket forsøk. Det var likevel klart for deltakerne hvor nyttige droner i skogbruket kan bli i framtida. Haugen framhevet også sikkerhetsaspektet som et viktig fortrinn med droner framfor manuelt arbeid, siden operatøren befinner seg i sikker avstand fra treet.

Arbeidsdrone med sag. Foto: Johanna S. Steen

Demonstrasjon av toppkapping med drone. Foto: Trond Rian

Derfra gikk bussen til Kvatninga, hvor vi fikk en omvisning på planteskolen, før det ble arrangert årsmøter i skogoppsynslagene i Trøndelag.

Granplanter på Kvatninga. Foto: Johanna S. Steen

Torstein Myhre (Skogfrøverket) forteller om aktivitene på planteskolen. Foto: Johanna S. Steen


Torsdagen startet med et spennende innlegg av MM Follacell AS, etterfulgt av en diskusjon om hvordan industrien kan bidra til fortsatt pådriving i Trøndelag. Resten av tida gikk med til evaluering av skogsatsing i Trøndelag og diskusjon rundt hvordan vi kan sikre fortsatt pådriving neste år.

 

Se presentasjoner fra skogsamlinga og program øverst til høyre for denne artikkelen.

 

Statsforvalteren i Trøndelag vil på vegne av Skogsatsing Trøndelag takke deltakerne for oppmøtet og engasjementet!

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.