Resultater fra overvåkninga av stor granbarkbille 2021

Barkbillegnag under barken på ei tørrgran. Foto: Johanna Sætherø Steen

Kommuner i hele Norge fanger barkbiller i feller etter et standardisert opplegg og melder inn fangstene til NIBIO. Slik får vi verdifull informasjon om hvordan bestanden av stor granbarkbille (Ips typographus) utvikler seg. Denne arten er en naturlig del av økosystemet i skogen, men om bestandsstørrelsen blir veldig stor, kan friske grantrær angripes, noe som påfører skogeierne store økonomiske tap. Nå er rapporten fra barkbilleovervåkninga 2021 klar.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.11.2021

Om funnene

Barkbilleovervåkninga 2021 viser at bestanden av stor granbarkbille er høyere enn i fjor i alle landets fylker unntatt Vest-Agder. I barkbilleovervåkninga brukes gamle fylkes- og kommuneinndelinger, for å kunne fortsette de gamle tidsseriene. Det delfylket som er hardest ramma av barkbiller de siste årene er Vestfold, hvor bestanden nå ligger på 69% av bestandstallet i det store utbruddet på 1970-tallet. I Vestfold hadde de i år hele 20 000 biller i snitt per felle. Til sammenlikning ligger vi i Nord-Trøndelag på litt over 10 000 biller (se figur 1), og i Sør-Trøndelag på ca. 13 000 biller per felle (figur 2). Flere kommuner i Trøndelag har over 15 000 biller per felle på det meste: Høylandet, Meråker, Trondheim, Namsskogan og Namdalseid (nå en del av Namsos). Det ble ikke rapporter inn barkbilleangrep på levende grantrær i Trøndelag i år. De største risikofaktorene før større utbrudd av stor granbarkbille er tørke, snøbrekk og stormskader, fordi det fører til store mengder svekka og døende granskog, som er et lett bytte for billene, slik at de kan formere seg voldsomt. Den høye populasjonstettheten fører til at billene kan angripe også friske grantrær. Særlig i Sør- men også i Nord-Trøndelag ser det ut til at granbarkbillepopulasjonen er økende. I rapporten skriver NIBIO at grunnene til det kan være at Trøndelag er vindutsatt, noe som gir mye vindfelt skog som billene kan angripe. Somrene er i tillegg blitt varmere, som gjør at billene trives bedre også hos oss.

Grafen viser utviklingen av antall barkebiller i Nord-Trøndelag fra 1979 til 2021

1 Tidsserien viser barkbillefangstene i delfylket Nord-Trøndelag fra 1979 til 2021.

Grafen viser utviklingen av antall barkebiller i Sør-Trøndelag fra 1979 til 2021

2 Tidsserien viser barkbillefangstene i delfylket Sør-Trøndelag fra 1979 til 2021.

Om overvåkinga

Nytt av året er at barkbilleovervåkningen er blitt digital. Kommunene legger billefangstene rett inn i en webportal, og derfra blir dataene lastet inn på et eget kartlag i NIBIOs kartportal Kilden. Derfor er det fra og med i år mulig å følge billefangstene nærmest i sanntid. Billene fanges i spesielle feller, som inneholder feromoner som tiltrekker seg hanner og hunner av arten stor granbarkbille. Fellene plasseres ut på et ferskt hogstfelt hvor det har vært avvirket gran. Fellene tømmes fire ganger i løpet av sesongen, som starter i april og varer til midten av august. I Norge har stor granbarkbille vanligvis gjennomført én generasjon per sommer, men på Sør-Øst-landet ser vi allerede to generasjoner enkelte steder, noe som øker skadepotensialet til arten. Dette kommer sannsynligvis også til å skje i Trøndelag i framtida som følge av et varmere klima.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.