Nytt barkbillevarsel

Skjermdump fra Skogportalen i KIlden. NIBIO

Hver måned i barkbillesesongen fastsetter Landbruksdirektoratet et barkbillevarsel, som viser faren for utbrudd i ulike landsdeler. Skogeiere og andre aktører i skogbruket bør sjekke dette varselet, og vurdere tiltak dersom varselet viser stor fare for utbrudd av stor granbarkbille i regionen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.07.2021

Nå er det sommer og høysesong for barkbiller. Tørt og varmt vær og tilgang på «voksen» granskog (hogstklasse 4 og 5) gjør at barkbillene trives godt i skogen. Vanligvis lever stor granbarkbille av svekka og skadde grantrær, slik som vindfall eller tørkestressa skog, samt kanter på hogstflater. Dersom forholdene ligger til rette for det, kan bestanden øke til et så høyt nivå at billene klarer å angripe og drepe også friske grantrær. Da kan de forårsake store skader på granskogen. Sist gang dette skjedde i større skala i Norge var på 1970-tallet. I Vestfold og andre områder på Østlandet ble store skogområder skada. De siste årene har flere land i Sentral-Europa blitt rammet av barkbilleangrep, og enorme områder med granskog ble drept. Utbruddet pågår fortsatt. Klimaendringene vil gjøre storslåtte barkbilleangrep mer sannsynlig, også i Norge.

Bestanden av stor granbarkbille overvåkes tett i Norge. En rekke norske kommuner, deriblant flere trønderske, er med på overvåkningsprogrammet. På hogstflater settes det ut barkbillefeller, og billene blir lokket i fella ved hjelp av feromoner. Billene tømmes hver måned, og fangsten måles og rapporteres inn til NIBIO via en nettside. Fellene brukes kun for å overvåke bestanden, og er ikke et effektivt verktøy til å redusere bestanden.

Forebygging er ofte mer effektivt enn behandling, og dette gjelder også for stor granbarkbille. Når utbruddet først er i gang, er det viktigste tiltaket å forsøke å berge verdier i skogen. Det er en del ting man kan gjøre for å forebygge angrep. Man kan blant annet sørge for å kjøre avvirket grantømmer ut av skogen etter gjeldene frister: gran hogd før 1. juli skal ut før 15. juli, og gran hogd etter 1. juli skal kjøres ut av skogen innen fire uker. Man kan også forsøke å identifisere og ta ut angrepne trær mens billene fortsatt er under barken. Trær som ble angrepet i fjor kan gjerne få stå, da barkbillene ikke kommer tilbake til samme tre, og slike trær kan tiltrekke seg barkbillenes naturlige fiender.

Landbruksdirektoratet har ansvaret for å organisere og planlegge beredskapsarbeidet mot utbrudd av stor granbarkbille i Norge. De har laget et utkast til en handlingsplan, som man kan lese via deres nettsider (https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/skogbruk/barkbilleberedskap ). I handlingsplanen kan man lese mer om forebyggende tiltak, og hvilket ansvar skogeiere, kommuner og skognæringa har når det gjelder barkbiller. På disse nettsidene kan man også lese mer om barkbiller og hvordan man kjenner igjen angrepne trær.

 Nytt av året er at NIBIO på bakgrunn av fellefangster og andre data anslår sannsynligheten for utbrudd av stor granbarkbille i ulike områder. Deretter fastsetter landbruksdirektoratet et barkbillevarsel. Skogeiere, kommunen og andre bør sjekke dette varselet regelmessig. Det siste varselet er fra 18. juni og er grønt for Midt-Norge, som betyr at det foreløpig er lav risiko for utbrudd. Nytt varsel kommer ca. 19. juli. Dersom varselet viser fare for utbrudd, bør skogeiere være ekstra nøye med å se etter tegn på barkbilleangrep i skogen. Dersom man observerer trær som angrepet av stor granbarkbille bør man varsle skogansvarlig i kommunen. Barkbillevarselet finner man på NIBIOs kartløsning Kilden Skogportalen: https://kilden.nibio.no/?lang=nb&X=7195706.12&Y=275054.87&zoom=0&topic=skogportal&bgLayer=graatone_cache under fanen Barkbilleovervåkning. Her kan man også se hvor store billefangster som er kommet inn i din kommune.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.