Tiltak for å ivareta håndtering av miljøverdier i kalkskog i Steinkjer

Fylkesmannen ønsker å innføre meldeplikt for hogst i 6 spesielt viktige kalkskoglokaliteter i Steinkjer kommune. Forhåndsvarsling av dette er nå sendt til de 22 berørte grunneierne.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 26.11.2018

Meldeplikten innebærer ikke et vern, men skal sikre at miljøverdiene ivaretas ved eventuell hogst. I tillegg vil det også være en trygghet for skogeier. Hogst blir oftest satt bort til sertifiserte skogaktører. Dersom disse ikke følger retningslinjene, noe som nylig skjedde i Steinkjer, så er det likevel skogeier som er juridisk ansvarlig.

Det er registrert 21 kalkskoglokaliteter av nasjonal verdi i Steinkjer, og det er i de 6 mest verdifulle av disse områdene hvor Fylkesmannen ønsker å innføre meldeplikt. Sjeldne orkideer som marisko og flueblom finnes i de 6 aktuelle områdene.  

Bakgrunnen for at dette er spesielt aktuelt i Steinkjer skyldes den store forekomsten av naturtypen, og at det for mange områder/grunneiere ikke er gjennomført skogbruksplanlegging med avsetning av nøkkelbiotoper (såkalte MIS figurer) for å ivareta miljøverdiene. Det er et krav for naturtyper av nasjonal verdi.  Meldeplikten kan avvikles når biolog har vurdert områdene, og eventuell plassering av nøkkelbiotoper. Det kan skje ved neste skogtakst eller tidligere etter skogeiers initiativ.

Flueblom (Foto: Lina Nøstvold)

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.